ROVA-gemeenten lopen voorop met maaibeleid voor biodiversiteit

ROVA werkt op verschillende manieren aan herstel van de biodiversiteit. Daarvoor worden onder andere pilots gehouden, één daarvan is de vijfjarige pilot in de gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Oost Gelre: Anders maaien, met als doel bermen en grasvelden met een variëteit aan bloemen. Met een betere biodiversiteit als ultiem resultaat.

ROVA-gemeenten lopen voorop met maaibeleid voor biodiversiteit
ROVA maait het gras met een tractor

Met gepaste trots laat Robert van Iersel kleurrijke visuals op groot posterformaat zien. Alle pilotgebieden – 5 in Zwolle, 4 in Zwartewaterland en 2 in Oost Gelre – hebben een eigen poster. Daarop staat tot in detail aangegeven wat wanneer wordt gemaaid en welke bijzondere bloemen en insecten er zijn gesignaleerd.

Robert van Iersel - beleidsadviseur beheer buitenruimteExtensief maaien

“We maaien extensief. Dat houdt in dat we de arealen binnen de locaties gefaseerd maaien, zodat er altijd schuilgelegenheid en voedsel overblijft voor insecten. Én we maaien op gezette tijden”, zegt Van Iersel, beleidsadviseur beheer buitenruimte bij ROVA. Hij is de initiatiefnemer van de vijfjarige pilot, die uniek is in Nederland. Maar extensief maaien is niet het enige dat nodig is om de flora en fauna een boost te geven.

Meten en monitoren

Meten is weten. Zodoende monitoren ROVA-medewerkers en vrijwilligers van Vlinder- en Insectenwerkgroepen wat er groeit en bloeit in de pilotgebieden. “Op de posters staan de transecten die de specialisten van ROVA drie keer per jaar lopen om de florasoorten te tellen. Vrijwilligers tellen daarnaast tweewekelijks de hommels en vlinders in de pilotgebieden”, vertelt Van Iersel. “Concluderen we daaruit dat ergens een bepaald kruid moet blijven staan omdat de nectar belangrijk is voor de insecten, dan praten we de maaimachinist bij aan de hand van de poster. Bijzondere soorten die we signaleren in het gebied, zoals de plant ratelaar, geven we aan met een gele markering. Zo hebben we altijd alle relevante informatie op de posters staan.”


ROVA-medewerkers meten flora en fauna aan de hand van de maaipilot

Vergelijkingen tussen gemeenten

De tellingen komen in de Nationale Database Flora en Fauna, wat ze ook voor andere organisaties toegankelijk maakt. “We leggen daarnaast per locatie op een digitale kaart vast wat we zien aan flora. Daar komt een Nectarindex uit. Hoe hoger de score, hoe meer voedsel er voor insecten te vinden is”, zegt Van Iersel. “De gegevens maken het ook mogelijk om vergelijkingen te maken tussen gebieden binnen een gemeente of tussen gemeenten onderling.”

Voorloper in beheer buitenruimte

Met de opgedane kennis en cijfers wil Van Iersel over een paar jaar samen met meerdere ROVA-gemeenten een grootschalig natuurvriendelijk maaibeleid ontwikkelen. “We hebben het concept en de werkwijze nu staan. Dat concept kunnen we straks in alle ROVA-gemeenten gebruiken. Met projecten zoals deze maaipilot laten we zien dat we veel kennis en expertise hebben in het beheer van de buitenruimte.”

Bloeiende bermen

Meer effect

Dat de pilot voor ROVA nog maar een begin is, is duidelijk. “De volgende stap is de samenwerking intensiveren met de Provincies en Waterschappen. Wij kunnen op kleine percelen de biodiversiteit stimuleren, maar het effect is veel groter als ook de omliggende gebieden extensief worden beheerd. Als iedereen meedoet, heeft het veel meer effect.”