25 jaar ROVA: Van de Grote Voort naar Hessenpoort

Bij de oprichting van ROVA in 1996 startten we op het voormalige RETHAM-terrein op De Grote Voort, op het terrein langs de A28. Menigeen zal zich nog kunnen herinneren hoe je daar je afval naar beneden gooide, in wagons die eronder stonden. De treinwagons brachten dat afval vervolgens naar Wijster, waar het verbrand werd. Vandaag de dag, in Zwolle op de Hessenpoort, spreken we liever over grondstoffen, waar nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zo maakten we in 25 jaar tijd dus op meerdere fronten een enorme ontwikkeling door.

25 jaar ROVA: Van de Grote Voort naar Hessenpoort
Afval storten op de Grote Voort

Het was nooit de bedoeling dat ROVA lang op De Grote Voort zou blijven. Het terrein en de gebouwen waren in 1996 al verouderd; er was gebrek aan kantoorruimte door het snel uitbreidende werkgebied en de eerste aandeelhoudersvergadering vond bijvoorbeeld plaats in een voormalige douche- en kleedruimte. Toch was de saamhorigheid er groot en heerste er een sfeer waarin de mensen er samen de schouders onder zetten.

Er is een bijzondere anekdote hoe een inwoner afval kwam storten met behulp van zijn schoonvaders gloednieuwe auto. Hij reed te ver door en de auto viel 8 meter in de diepte, in een treinwagon. De fotograaf van de Stentor, toen de Zwolsche Courant, vertelde de ongelukkige inwoner dat hij niet in de juiste bak, die van oud ijzer, terecht was gekomen…

Het duurde nog tot in 2006 voordat ROVA verhuisde naar het terrein op de Hessenpoort. De overgang was groot. Het nieuwe terrein was een enorme impuls voor de veiligheid en professionaliteit maar ook voor de mogelijkheden om afval gescheiden aan te bieden. Tegenwoordig kunnen inwoners hun afval in 22 verschillende stromen aanbieden op onze milieubrengstations; daarvan wordt maar een heel klein gedeelte verbrand en veruit het meeste wordt gerecycled tot grondstof voor nieuwe producten.

Tussen nu en enkele jaren zal het terrein in Zwolle verder worden uitgebreid. De grond daarvoor is al aangekocht. Met flexibelere openingstijden, nóg meer scheidingsmogelijkheden en aandacht voor circulariteit en educatie blijven wij vooruitstrevend. De basis voor ROVA werd gelegd op De Grote Voort en daarmee zijn wij klaar voor de toekomst!

#ThrowbackThursday

ROVA staat een jaar lang stil bij haar 25-jarig jubileum, met als thema ‘Een traditie van vooruitkijken’. Iedere maand delen we verhalen en foto’s van toen, blikken we terug én kijken we vooruit.

Van de Grote Voort naar Hessenpoort

Van de Grote Voort naar Hessenpoort - afbeelding 0
Van de Grote Voort naar Hessenpoort - afbeelding 1
Van de Grote Voort naar Hessenpoort - afbeelding 2
Van de Grote Voort naar Hessenpoort - afbeelding 3
Van de Grote Voort naar Hessenpoort - afbeelding 4
Van de Grote Voort naar Hessenpoort - afbeelding 5
Van de Grote Voort naar Hessenpoort - afbeelding 6

In 1996 startte ROVA op het voormalig RETHAM-terrein op de Grote Voort in Zwolle.