CirkelWaarde - update juni 2021

Iedere nieuwsbrief geven we een update over de grondstoffenalliantie CirkelWaarde. Dit keer aandacht voor een innovatieve aanbesteding.

CirkelWaarde - update juni 2021
Compost

CirkelWaarde is het samenwerkingsverband waarin AVU, Circulus-Berkel en ROVA hun kennis delen en innoveren met verwerking van huishoudelijke grondstoffen.

Gezamenlijke aanbesteding

Per 1 januari 2022 lopen voor de Achterhoekse gemeenten van ROVA (Winterswijk, Aalten en Oost Gelre) de contracten af voor de verwerking van restafval en gft (groente-, fruit- en tuinafval). Het handelshuis van CirkelWaarde organiseert namens ROVA de aanbesteding voor beide stromen, waarbij ook de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland zich hebben aangesloten. Medio juli vindt de voorlopige gunning plaats.


Compost in de hand

Innovatief contract voor gft-verwerking

In deze gezamenlijke aanbesteding werken we voor gft toe naar een prestatiecontract. Hierbij leidt minder vervuiling tot een lager verwerkingstarief. Dit type contract is eerder afgesloten tussen Circulus-Berkel en Attero en werkt voor beide partijen naar volle tevredenheid.

Landelijk is het vervuilingspercentage van het gft te hoog (5%) om ook in de toekomst een goede keurcompost te kunnen maken. Met een prestatiecontract, waarin een korting per ton gft-afval is vastgelegd voor elke procent minder vervuiling, ontstaat een beloning voor de inspanning die gemeenten leveren. Beide partijen profiteren hiervan: de verwerker heeft minder kosten en een betere compostkwaliteit, de gemeente heeft lagere kosten en een toekomstbestendige verwerking van gft tot hoogwaardig compost.

Kwaliteitscompost

Compost is op dit moment het meest hoogwaardige eindproduct dat van gft gemaakt kan worden. Het draagt bij aan de bodemkwaliteit en de biodiversiteit en het verlaagt de vraag naar kunstmest. Er bestaan verschillende kwaliteiten compost. Alleen de hoogste kwaliteit, zgn. keurcompost waar sinds 1 juli 2021 nog maar 0,1% vervuiling in mag zitten, is toegestaan voor toepassing in de landbouw.