Groentour

Na de Groentour is de klas grondstoffen-expert! De groep leert dat alles dat nu afval lijkt, eigenlijk waardevolle grondstoffen zijn waar weer nieuwe spullen van gemaakt kunnen worden. De Groentour biedt de leerlingen handelingsperspectief zodat zij weten wat ze zelf kunnen doen om verspilling tegen te gaan en hoe zij de grondstoffen kunnen aanbieden voor hergebruik of recycling.

Groentour
De ROVA-Groenbus haalt jouw groep bij school op voor de Groentour

Kom je ook?

Al met al duurt het programma bijna 2 uur exclusief reistijd. De ROVA Groentour is kosteloos en is voor alle scholen in het werkgebied van ROVA. Meld de klas aan om een afspraak maken, dan komt de ROVA Groenbus de klas bij school ophalen.

Meld je aan voor de Groentour