Privacyverklaring

ROVA verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening aan gemeenten. Uiteraard gaat ROVA vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens ROVA verwerkt, met welk doel en hoe ROVA met deze persoonsgegevens omgaat.

Gegevensverwerkingen

Hieronder staat een overzicht van verwerkingen die ROVA verricht in het kader van haar diensten aan gemeenten en de persoonsgegevens die daarbij worden verwerkt. Per gemeente kan de situatie verschillen.

Afvalinzameling

 • adres (zonder persoonsnamen);
 • nummer afvalpas of nummer minicontainer; uniek identificatienummer, niet gekoppeld aan persoonsnamen;
 • aantal ledigingen of stortingen (alleen in gemeenten met Diftar).

Milieubrengstation

 • aantal en hoeveelheid afvalstortingen op nummer afvalpas (indien van toepassing);
 • bij stortingen zonder gebruik van afvalpassen geen registratie van persoonsgegevens.

Klant Contact Center (KCC)

 • NAW-gegevens (alleen van melders), telefoonnummer en klacht/melding.

Verwerken van verzoeken voor ophalen grofvuil, leveren tuinzakken, nieuwe pas of minicontainer en meldingen openbare ruimten (via KCC, website of app)

 • NAW gegevens, telefoonnummer en eventueel e-mailadres en rekeningnummer.

Mooi Schoon

 • NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersonen/vrijwilligers/organisatoren.

Afval Bewust-app (geldt enkel voor deelnemers pilot gemeenten Raalte en Zwolle)

 • adres (zonder persoonsnamen);
 • nummer afvalpas, uniek identificatienummer, niet gekoppeld aan persoonsnamen; aantal ledigingen of stortingen;
 • NAW-gegevens (alleen van melders), telefoonnummer en klacht/melding m.b.t. Afval Bewust-app (enkel indien deelnemer contact heeft met KCC over onderwerpen m.b.t. de pilot).

Gegevens die tijdens de pilotfase verzameld worden, worden na afloop van de proef geheel verwijderd.

Doelen van verwerking

De bovenstaande gegevens worden ten behoeve van de volgende, door de gemeenten gestelde doeleinden geregistreerd (let wel: de situatie kan per gemeente verschillend zijn):

 • de uitvoering van afvalinzameling, waaronder adresgebonden inzameling (zoals grofvuil ophalen op afspraak);
 • de uitgifte van afvalpassen en minicontainers;  de beantwoording van vragen, behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling en onderhoud van de openbare ruimte;
 • kentekenregistratie milieubrengstation t.b.v. koppeling in- en uitwegingen;
 • communicatie en verstrekken van informatie over afvalinzameling, zoals het tonen van geplande afvalinzameldata via de ROVA website of de afval app;  het geven van voorlichting over diverse aspecten van afval;
 • het leveren van bestellingen, zoals tuinzakken;
 • het verstrekken van informatie aan de gemeenten, zoals het aantal ledigingen of stortingen per adres voor de berekening van gemeentelijke belastingheffingen;
 • het monitoren van het gebruik van de gemeentelijke inzamelvoorzieningen voor beleidsreflectie gemeentelijk afvalbeleid;
 • het opstellen van rapportages en het maken van analyses inzake de inzameling van afvalstoffen;
 • het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen ten einde de kosten voor gemeentelijk afvalbeheer te kunnen beheersen;
 • de naleving van wettelijke verplichtingen.

Derden ROVA

verstrekt persoonsgegevens alleen aan de gemeenten in het kader van haar dienstverlening. Persoonsgegevens worden door ROVA niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Daarnaast kan ROVA voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Wel kunnen persoonsgegevens onder voorwaarden worden verstrekt aan derde-partijen die in opdracht van ROVA betrokken zijn bij de inzameling van afval, het onderhoud van de ICT- en containersystemen en de bezorging van uw bestelling.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden door ROVA bewaard in overeenstemming met de eisen van de gemeenten en de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging

ROVA neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. ROVA hanteert een strikt beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast. ROVA hanteert de ISO 27001/2-serie als referentie voor haar informatie beveiliging. ROVA laat haar systemen periodiek controleren door onafhankelijke derden (auditors).

Cookies

Op de ROVA website worden functionele cookies gebruikt om bezoekers een optimale gebruikerservaring te bieden. Zo hoeft een bezoeker bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt men eenvoudiger door de website navigeren. Ook worden op de ROVA website analytische cookies gebruikt om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren.

Social media

Op de ROVA website staan social media knoppen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Twitter en Linkedin. Indien men op deze knoppen klikt worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met persoonsgegevens omgaan.

Inlichtingen

Indien u een verzoek wenst te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens in het kader van gemeentelijk afvalbeheer dan kunt u dat verzoek richten aan uw gemeente. Als u het verzoek bij ROVA indient, zal ROVA dit verzoek doorsturen naar uw gemeente. Heeft u vragen over deze privacyverklaring dan kunt het contactformulier invullen.