ROVA is partner van Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Sinds mei 2021 is ROVA partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Als partner van het Deltaplan denkt ROVA op strategisch niveau mee over een verdere invulling en realisatie van het Deltaplan. In samenwerking met gemeenten ontwikkelt ROVA kennis en best practices voor het verbeteren van de biodiversiteit. Als onderdeel van het partnerschap deelt ROVA haar kennis en ervaringen, zodat gezamenlijk het herstel van de biodiversiteit vorm kan worden gegeven.

ROVA is partner van Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Hoe werkt ROVA aan meer biodiversiteit?

ROVA werkt op verschillende manieren aan het herstel van de biodiversiteit. Een daarvan is het uitvoeren van maaipilots. In 2020 heeft ROVA samen met de gemeente Zwolle een vijfjarige pilot opgezet om anders te gaan maaien voor een betere biodiversiteit.

Begin 2021 is ROVA samen met de gemeente Zwartewaterland een soortgelijke pilot begonnen. Medio 2021 wordt in de regio Achterhoek verkend welke mogelijkheden er zijn in de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk om de biodiversiteit te verbeteren door anders te maaien.

Het einddoel is het biodiversiteitsherstel in het maaibeheer van ROVA te verankeren. Door beleids- en uitvoeringskennis op te bouwen, kan ROVA met eigen monitoring de werkzaamheden bijsturen voor het beste resultaat. Deze kennis, wordt gedeeld met de ROVA-gemeenten, onderaannemers en deelnemende vrijwilligers en boeren die voor ROVA maaien.

Logo Deltaplan BiodiversiteitsherstelLogo Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Meer dan maaien

Naast de hierboven genoemde maaipilots doet ROVA meer aan bevordering van de biodiversiteit. Om het biotoop van de sleedoornpage in Zwolle te verbeteren, stelt ROVA een beheerplan op. Het gefaseerd verjongen van de sleedoorns, bevorderen van bloeiende kruiden en structuuropbouw van het struweel zijn hierin van groot belang. Daarnaast wordt gewerkt aan een wilgensnoeiplan, waarbij knotwilgen om en om worden gesnoeid, zodat altijd beschutting voor dieren en insecten aanwezig is. En ook bij de bestrijding van invasieve exoten, zoals Japanse duizendknoop, is er aandacht voor de biodiversiteit.

Inwoners actief informeren

Communicatie naar bijvoorbeeld inwoners is ontzettend belangrijk bij projecten voor het verbeteren van de biodiversiteit. Het is belangrijk om te laten zien waarom je iets doet. Uiteindelijk moeten we het samen doen. Daarom deelt ROVA via sociale media, nieuwsbrieven, haar website en via middelen op de locaties meerdere korte berichten over relevante gebeurtenissen en activiteiten.