Afvalinzameling in Zwolle

In de gemeente Zwolle zorgt ROVA voor de inzameling van huishoudelijk afval. Heeft u afval dat niet aan huis wordt ingezameld? Bekijk dan de overzichtskaart waar u uw afval naar toe kunt brengen.

Afvalinzameling in Zwolle


Grof huishoudelijk afval en grof tuinafval gratis afvoeren. Inwoners van de gemeente Zwolle hebben de mogelijkheid om een beperkte hoeveelheid grof huishoudelijk afval en grof tuinafval gratis af te voeren. Elk Zwols huishouden mag:

  • In totaal jaarlijks 500 kg grof huisvuil en/of grof tuinafval gratis naar het milieubrengstation van ROVA brengen.
  • Twee tuinzakken voor grof tuinafval per jaar gratis laten brengen en ophalen door ROVA. Hier vindt u meer informatie over het maken van een afspraak.
  • Eén keer per jaar gratis grof huisvuil aan huis laten ophalen door ROVA. Hier vindt u meer informatie over het maken van een afspraak.

Bent u door uw tegoed heen voor dit jaar, maar wilt u wel grofvuil brengen of laten ophalen? Dan betaalt u de volgende kosten:

  • Extra keer tuinzak laten brengen en ophalen: €25,- per zak
  • Extra keer grof huisvuil laten ophalen: €40,- per kubieke meter
  • Extra grof huisvuil brengen: €27,- per 100 kg, met uitzondering van harde plastics en vloerbedekking (€23,50 per 100 kg)
  • Extra tuinafval brengen: €8,10 per 100 kg

Overige afvalstromen: gratis of betaald?

Verschillende afvalsoorten, zoals elektrische apparaten, klein chemisch afval, metaal, piepschuim en vlakglas kunt u, ongeacht de hoeveelheid, gratis inleveren bij het milieubrengstation. Voor sommige andere afvalsoorten moet u betalen. In dit overzicht vindt u hoeveel u per afvalsoort moet betalen. Bij ons milieubrengstation kunt u pinnen of contant betalen.

ROVA-pas

Gaat u naar het milieubrengstation in Zwolle? Neem dan altijd uw ROVA-pas mee. Uw storttegoed (500kg) wordt namelijk bijgehouden aan de hand van deze pas (de pas heeft een uniek nummer en is adresgebonden).

De ROVA-pas is de pas waarmee u ook ondergrondse containers in de wijk opent. Heeft u als inwoner van Zwolle uw ROVA-pas niet mee bij uw bezoek aan het milieubrengstation? Dan kunt u geen gebruikmaken van uw ‘storttegoed’ en geldt direct het poorttarief.

Meer informatie over de afvalinzameling in uw gemeente vindt u hier.