Alles over asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Deze mineralen zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine naaldachtige vezels. Asbest is sterk, slijtvast, in hoge mate brandwerend en komt in vaste vorm (plaatmateriaal) als in een watachtige vorm (asbestkoord) voor.

Alles over asbest

Asbesthoudend materiaal komt vrij bij sloopwerkzaamheden van bouwwerken en het ontmantelen van installaties waarin warmte wordt opgewekt zoals kachels en ketels. De asbest vezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn. Asbest is een kankerverwekkende stof, er moet daarom zorgvuldig mee omgegaan worden.

Asbest is tot het jaar 1993 toegepast als:

 • rem- en frictiemateriaal
 • isolatiemateriaal
 • hittebestendig textiel
 • brandwerende platen
 • onderlagen van vloerbedekkingen
 • in pakkingen en filters van de chemische- en voedingsmiddelen industrie


Persoonlijke bescherming

Asbest is een gevaarlijke afvalstof. Behandel daarom asbesthoudend materiaal altijd voorzichtig en zorg voor goede persoonlijke bescherming. Asbest in uw huis hoeft niet direct een risico te zijn voor uw gezondheid. Pas als asbestdeeltjes vrijkomen en in de lucht gaan zweven (bijvoorbeeld door sloop), is er kans dat u asbestdeeltjes inademt. Dit kan verschillende ziekten veroorzaken, waaronder kanker. Omwille van uw gezondheid is het aan te bevelen om beschermende kleding te dragen tijdens het verwijderen van asbesthoudende materialen. Verantwoord verwijderen van asbest is van het grootste belang i.v.m. het 'rondzweven' van asbestvezels. Wilt u als particulier andere asbesthoudende materialen verwijderen? Bekijk dan eerst de website van uw gemeente over de actuele regels in uw gemeente.Zit er asbest in mijn golfplaten?

Op KOMO-gecertificeerde golfplaten van vezelcement staan certificaatnummers. Aan deze nummers kunt u zien of er wel of geen asbest in zit.

Golfplaten met asbest:

 • Alle 5-cijferige certificaatnummers die beginnen met 31 zonder ‘K’ ervoor
 • Alle 5-cijferige certificaatnummers die beginnen met 32 zonder ‘K’ ervoor
 • K2245, K2246, K2247, K2248, K2249, K2250, K2251, K2252, K2253, K2254, K2255, K2256, K2257, K2265, K2272, K2277

Golfplaten zonder asbest:

 • Alle certificaatnummers die niet in bovenstaande lijst staan en met een ‘K’ beginnen


Waar kan het heen?

Asbest mag u nooit met het restafval of grof huishoudelijk afval meegeven. Asbest kan naar het milieubrengstation gebracht worden. De tarieven voor het wegbrengen van afval en grondstoffen naar het ROVA-milieubrengstation vindt u op onze tarievenlijst.

Het moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:

 • Verpak het asbest dubbel en luchtdicht in asbestfolie of landbouwfolie, zodat er geen asbest kan ontsnappen
 • Gebruik minimaal 0,2 mm dik (PE-)folie, zodat het folie niet beschadigt door transport
 • Asbestfolie is tegen betaling verkrijgbaar. Het verpakken op ROVA-terrein is verboden
 • Scherm scherpe voorwerpen af, zodat het folie niet beschadigt
 • De buitenzijde van het folie moet vrij zijn van asbest
 • Asbest verpakt in ondoorzichtig folie moet voorzien zijn van een sticker met de tekst “Bevat asbest”
 • Bied handzame pakketten aan. Het asbest moet u zelf in de asbestcontainer leggen. Storten en/of gooien met asbest is niet toegestaan.

Bij een ROVA-milieubrengstation moet het asbest op de juist wijze zijn verpakt, anders mogen wij het niet accepteren. U kunt bij het milieubrengstation aparte zakken en folie voor asbest kopen, maar u mag uw asbest niet op ROVA-terrein verpakken.

Voor sommige ROVA-gemeenten is gemeente specifieke informatie beschikbaar! Als u met uw postcode en huisnummer bent ingelogd, ziet u onderaan deze pagina een extra informatie blok verschijnen (als dit voor uw gemeente van toepassing is).


Particulieren

 • Wanneer u als particulier meer dan 35 m2 aan asbestdaken heeft moet u deze laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Meer informatie is te vinden op de website van Rijksoverheid.
 • Alleen particulieren kunnen op het milieubrengstation kleine handzame pakketten asbest aanbieden. Voor grotere partijen of bedrijfsmatige aanbiedingen dient u vooraf contact op te nemen met het ROVA-Klantcontactcentrum.
 • Als u asbest naar een milieubrengstation brengt dat niet van ROVA is, kunnen er andere regels gelden.
 • ROVA registreert de stortingen van asbest door particulieren op postcode, huisnummer en kilogrammen en overlegt dit op verzoek aan de gemeente in het kader van de monitoring en handhavingstaken van de gemeente.


Bedrijven

Bij bedrijfsmatige aanbiedingen van asbest: neem contact op met het ROVA-Klantcontactcentrum voordat u naar het milieubrengstation komt.


Wat gebeurt ermee?

Asbest kan niet worden hergebruikt. Momenteel wordt asbest dat afkomstig is uit ROVA-gemeenten gestort. Dan is het niet meer gevaarlijk omdat het zich niet kan verspreiden door het grondwater of de lucht. Voor de toekomst wordt naar andere verwerkingsmogelijkheden gezocht.

Informatie per gemeente