Senior Relatiebeheerder

Senior Relatiebeheerder


in Over ROVA
Delen

ROVA is een maatschappelijke onderneming, die samen met gemeenten en inwoners werkt aan een mooie en schone omgeving, nu en in de toekomst. Vanaf de start in 1996 zetten we continu in op verbetering van de dienstverlening en innovatie. Hierdoor zijn we toonaangevend in de sector. We hebben ons ontwikkeld tot een professionele organisatie met een grote ambitie op afval- en milieugebied en in het beheer buitenruimte.

ROVA is van en voor gemeenten en we verlenen onze diensten aan 23 gemeenten in drie regio’s, te weten IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland. Bij meerdere gemeenten zijn we ook verantwoordelijk voor het beheer buitenruimte. We koersen aan op het integraal ontwikkelen van oplossingen voor afval, grondstoffen, beheer buitenruimte en circulaire economie. Een bedrijf als ROVA kan synergievoordelen voor haar gemeenten behalen door taken te verbinden, met minder afval en meer continuïteit kan het goedkoper. Het (gescheiden) inzamelen van afval en grondstoffen en het beheren van de openbare ruimte, doen we zo efficiënt en effectief mogelijk. De ambitie is actief bij te dragen aan de circulaire economie door het mogelijk te maken, van afval weer grondstof te maken.

Samenwerking in de hele keten is nodig om continue innovatie te stimuleren. De inwoners van de ROVA-gemeenten hebben hierin een belangrijke rol. We hechten aan een goede balans tussen milieudoelen, sociale doelen en geld: een schone samenleving en duurzaamheid zijn leidend in denken en handelen. Onze kernwaarden zijn niet voor niets: verbonden, vakmanschap en vooruitstrevend.

Wij zijn dé kennispartner van haar gemeenten, een bestendige partner, die onze gemeenten pro-actief adviseert en ondersteunt bij de beleidsplannen en de uitvoering daarvan. Samenwerking in de hele keten is nodig om continue innovatie te stimuleren. De organisatie zal om de visie waar te gaan maken haar kennispositie gaan versterken, die meerdere gemeenten gaat ontzorgen. De senior relatiebeheerder draagt bij aan het waarmaken van de ambities.


Het managementteam van ROVA bestaat uit de algemeen directeur, directeur Financiën en Middelen, controller, manager Bestuurlijke en Juridische Zaken, manager Uitvoering, manager Klant en Communicatie en manager Beleid en Relatiebeheer.


De functie senior relatiebeheerder valt onder de afdeling Beleid en Relatiebeheer. Het team Relatiebeheer kent:

 • twee relatiebeheerders
 • de back office, waar de eerste en eenvoudige vragen worden beantwoord en/of doorgespeeld
 • de beheerders, die de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de 23 gemeenten beheren, inclusief de juridische toets.

De relatiebeheerders ‘verdelen’ de regio’s; de Achterhoekse gemeenten zitten in portefeuille bij de collega-relatiebeheerder.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

In de functie van senior relatiebeheerder:

 • Ben je (mede) verantwoordelijk voor de tevredenheid van onze gemeenten en het samen met de gemeenten invulling
  geven aan het gemeentelijk beleid voor Afval en Grondstoffen en Beheer Buitenruimte.
 • Fungeer je als eerste aanspreekpunt voor gemeenten, heb je externe contacten en neem je deel aan diverse
  overleggen met gemeenten (ambtelijk, management en bestuur).
 • Ben je intern de ‘spin in het web’ van de ROVA-gemeenten en overleg je met je ROVA-collega’s over uitvoering, beleid,
  communicatie en projecten.
 • Ben je verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen van de aangesloten gemeenten en laat je daar waar nodig
  acties ondernemen, onderneem je zelf actie en voer je aanpassingen door.
 • Coördineer en bewaak je de voortgang van lopende projecten en afgesproken acties.
 • Monitor je de ontwikkelingen in gemeenten en de doelen van de gemeenten in relatie tot de strategie van ROVA.
 • Signaleer je vanuit de doelen mogelijkheden voor het optimaliseren van de dienstverlening en/of het realiseren van aanvullende dienstverlening.
 • Beheer je de DVO’s met de aangesloten gemeenten en voer je gesprekken met gemeenten over wijzigingen in de
  DVO’s.
 • Ben je verantwoordelijk voor het zowel intern als extern doorvoeren van wijzigingen in bestaande DVO’s.

FUNCTIE-EISEN

 • HBO/WO-werk- en denkniveau.
 • Minimaal drie jaar ervaring in (commerciële/zakelijke) dienstverlening.
 • Kennis van en ervaring met beleidsvorming en organisatorische processen, zoals projectmatig en
  opdrachtgevergericht werken.
 • Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
 • Hart voor de publieke zaak.

PROFIEL

 • Je bent een stevige persoonlijkheid die zich soepel beweegt in het (externe) krachtenveld.
 • Je kunt goed situationeel handelen; beschikt over de juiste ‘snapkracht’ om de impact van oplossingen en problemen
  te beoordelen.
 • Je bent (omgevings)sensitief, kunt goed luisteren en je bent een plezierige gesprekspartner.
 • Je bent overtuigend en ondernemend, ziet kansen en speelt daarop in.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, bent stressbestendig.
 • Je hebt de lange termijn-doelen goed in het oog en weet met korte termijn-acties hierop in te spelen.
 • Je bent zelfstartend en hands on waar nodig.
 • Je hebt een daadkrachtige houding; je bent resultaatgericht.
 • Je bent alert en je beschikt over een gezonde dosis energie.
 • Je beschikt over uitstekende advies- en onderhandelingsvaardigheden.

AANBOD

Een dynamische en uitdagende functie (32-/40-urige werkweek (vier of vijf dagen), met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ‘auto-van-de-zaak’ (Cao Grondstoffen, Energie en Omgeving; pensioen via ABP en goede opleidingsmogelijkheden). Het betreft een structurele functie, met, na maximaal een jaar en goed functioneren, een vast dienstverband.

PROCEDURE

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal met een
kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen de gesprekken bij ROVA; de eerste gespreksronde is op
maandag 2 maart en de tweede gespreksronde op maandag 9 maart.

GEÏNTERESSEERD
De vacatureprocedure verloopt via K+V. Solliciteren kan via de website van K+V

Externe toegang netwerken en systemen ROVA weer mogelijk

Maandagmiddag 20 januari 2020, hebben wij de externe toegang tot onze systemen en netwerken weer ingeschakeld. Hierdoor ...
Bekijk