Organisatie

Organisatie


Delen

ROVA is een publieke dienstverlener en werkt ten behoeve van 23 gemeenten met een werkgebied van ongeveer 855.000 inwoners verdeeld in 3 regio’s: IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland.

ROVA is opgericht in 1996 door de samenwerkende gemeenten in de toenmalige regio IJssel-Vecht. ROVA kreeg de opdracht de gemeentelijke afvalverwijdering efficiënter en effectiever te beheren en waar mogelijk te innoveren. Gaandeweg heeft ROVA zich meer en meer ontwikkeld van een uitvoeringorganisatie tot een professionele adviseur op afval- en milieugebied en een innovatieve speler in de afvalbranche. De nadruk ligt daarbij steeds meer op het onderwerp duurzaamheid en het beheer van de openbare ruimte.  

verzorgingsgebied ROVA

Het dienstenpakket van ROVA bestaat uit:

 • Inzamelen, be- en verwerken van huishoudelijk afval
 • Beheer van inzamelmiddelen
 • Regie over afvalstromen
 • Conceptontwikkeling, beleidsvoorbereiding en –advisering
 • Voorlichting en communicatie aan inwoners en scholen
 • Management en uitvoering van alle taken in de buitenruimte zoals straatvegen, rioolreiniging, beheer van gemeentelijk groen en winterdienst

Kerngegevens (2019)

 • Medewerkers in vaste dienst: 397
 • Omzet in mln euro: 85,2
 • Resultaat in mln euro: 5,7
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing: € 181
 • Social return (inzet bijzonder doelgroepen): 14,7 %
 • Gemiddeld scheidingspercentage: 73%
 • Restafval per inwoner: 109 kg (gem. NL in 2018: 166 Kg)
 • Algemene klanttevredenheid: 7,6

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Klik hier.

Hieronder vindt u de geldende reglementen bij ROVA: 

Lees onze Algemene inkoopvoorwaarden.

Lees onze Privacyverklaring.

Lees onze Klokkenluidersregeling.  

Lees ons Reglement Audit Commissie

Lees ons Reglement Remuneratie Commissie.

Lees ons Reglement RvC.

Lees onze Publicatie: ROVA en de Nederlandse Corporate Governance Code.

Jaarverslag

Bekijk