Organisatie

Organisatie


Delen

ROVA is een publieke dienstverlener en werkt ten behoeve van 23 gemeenten met een werkgebied van ongeveer 900.000 inwoners verdeeld in 3 regio’s: IJssel-Vecht, Achterhoek en Eemland.

ROVA is opgericht in 1996 door de samenwerkende gemeenten in de toenmalige regio IJssel-Vecht. ROVA kreeg de opdracht de gemeentelijke afvalverwijdering efficiënter en effectiever te beheren en waar mogelijk te innoveren. Gaandeweg heeft ROVA zich meer en meer ontwikkeld van een uitvoeringorganisatie tot een professionele adviseur op afval- en milieugebied en een innovatieve speler in de afvalbranche. De nadruk ligt daarbij steeds meer op het onderwerp duurzaamheid en het beheer van de openbare ruimte.  

ROVA gemeenten

Het dienstenpakket van ROVA bestaat uit:

 • Inzamelen, be- en verwerken van huishoudelijk afval
 • Beheer van inzamelmiddelen
 • Regie over afvalstromen
 • Conceptontwikkeling, beleidsvoorbereiding en –advisering
 • Voorlichting en communicatie aan inwoners en scholen
 • Management en uitvoering van alle taken in de openbare ruimte zoals straatvegen, rioolreiniging, beheer van gemeentelijk groen en winterdienst

Kerngegevens (2015)

 • Medewerkers in vaste dienst: 341
 • Omzet in mln euro: 75,6
 • Resultaat in mln euro: 5,7
 • Gemiddelde afvalstoffenheffing: 188,54
 • Social return (inzet bijzonder doelgroepen): 13,1 %
 • Gemiddeld hergebruik bij omgekeerd inzamelen: 75%
 • Restafval per inwoner: 166 Kg (gem NL 209 Kg)
 • Productie groen gas uit GfT: 2,4 m3
 • Vermeden C02 emissie: 144 Kton
 • Algemene klanttevredenheid: 7,6

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Klik hier.

Lees onze algemene inkoopvoorwaarden.

Lees onze privacyverklaring

Jaarverslag 2015

Bekijk