Optimalisatie inzamelingroutes

Optimalisatie inzamelingroutes


Delen

Sinds het voorjaar van 2015 wordt er bij ROVA gewerkt aan de implementatie van een nieuw softwaresysteem voor de afdeling planning. De implementatie van het nieuwe softwaresysteem komt voort uit het feit dat ROVA zich verder wil professionaliseren op het gebied van routeoptimalisatie.

Door de inzamelroutes te optimaliseren, is de verwachting dat ROVA haar chauffeurs en wagenpark nog efficiënter kan inzetten. Naast routeoptimalisatie en efficiency biedt het softwarepakket nog enkele andere voordelen. Zo kan er real-time routeinformatie tussen de afdeling planning en uitvoering worden gedeeld. Op deze manier heeft de chauffeur altijd de meest actuele route voor ogen, waardoor de dienstverlening verder kan worden verbeterd.  Als laatste is de nieuwe software erg gebruiksvriendelijk. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van digitale kaarten met daarop rijroutes, hierdoor zijn ook nieuwe medewerkers in staat de meest efficiënte route te rijden.

De implementatie van de nieuwe software bleek een flinke klus. De praktijk wijkt soms af van de theorie. Zo komen rijsnelheden, aanbiedpercentages en laadvolumes in praktijk niet overeen met de theorie. Door ervaringen van chauffeurs en planners is ROVA in staat gebleken om de bronbestanden op orde te maken. In de gemeenten Bunschoten, Hattem, Heerde en Zwolle wordt op dit moment al  ingezameld met behulp van het nieuwe softwarepakket.

Veiligheid en gezondheid

ROVA streeft er naar om met haar dienstverlening een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Bij de voorbereid...
Bekijk