Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden


Delen

Algemene Inkoopvoorwaarden NV ROVA Holding

De Algemene Inkoopvoorwaarden van NV ROVA Holding (‘Algemene Inkoopvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, inkooporders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake van het leveren van zaken, verrichten van diensten, uitvoeren van opdrachten en verrichten van overige werkzaamheden door leverancier aan NV ROVA Holding of een van haar groepsmaatschappijen. NV ROVA Holding wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden die haar leveranciers hanteren uitdrukkelijk van de hand.

Algemene inkoopvoorwaarden

Aanvullende inkoopvoorwaarden NV ROVA Holding

De aanvullende inkoopvoorwaarden van NV ROVA Holding zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, inkooporders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen ter zake van het inhuren van personeel door NV ROVA Holding of een van haar groepsmaatschappijen. . NV ROVA Holding wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden die haar leveranciers hanteren uitdrukkelijk van de hand.

Aanvullende inkoopvoorwaarden

Beheer openbare ruimte

Wij geloven dat mensen zich beter voelen in een omgeving die schoon en gaaf is. Dan is het een plek waar het gezond wone...
Bekijk