Milieubrengstations

Milieubrengstations


Delen

Inwoners kunnen in het werkgebied van ROVA op 15 milieubrengstations hun huishoudelijk afval brengen. Denk bijvoorbeeld aan grof tuinafval, matrassen, autobanden, grote stukken piepschuim, sloopafval en andere zaken die niet in de containers aan huis kunnen of passen.

De milieubrengstations dragen bij aan een afvalloze samenleving. Bezoekers worden geholpen door medewerkers met kennis van alle materiaalstromen. Daardoor komen alle materialen op de juiste plek terecht. Klaar om gerecycled te worden.

ROVA heeft 6 milieubrengstations in eigen beheer. Daarnaast werkt ROVA samen met 9 stations die door externen worden beheerd. 

Via de milieubrengstations heeft ROVA al het huishoudelijke afval in regie dat niet via andere kanalen wordt verkregen, gescheiden in optimaal herbruikbare deelstromen, om zo maximaal te kunnen sturen naar een afval loze samenleving.

Veiligheid en gezondheid

ROVA draagt bij aan een duurzame samenleving. Dat zit hem in de aard van onze werkzaamheden, maar ook in de manier waaro...
Bekijk