Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid


Delen

ROVA draagt bij aan een duurzame samenleving. Dat zit hem in de aard van onze werkzaamheden, maar ook in de manier waarop we werken. Bij onze werkzaamheden stellen we hoge eisen aan de kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu en veiligheid.

Voor al onze activiteiten vormt het voldoen aan geldende wet- en regelgeving vanzelfsprekend als het minimale basisniveau. Daarnaast streven we continu naar financiële gezondheid en voortdurende verbetering, mede door onze gecertificeerde KAMV-managementsystemen (ISO 9001, ISO 14001, VCA** en MVO-prestatieladder) te onderhouden en te verbeteren. Onze medewerkers hebben daarin een actieve rol. Ook nemen we nieuwe wetten en normen en veranderingen op het gebied van techniek of milieu mee in ons KAMV-beleid.

Aan externe belanghebbenden, leveranciers, tijdelijke medewerkers en aannemers stelt ROVA dezelfde eisen als aan eigen werknemers. 

ISO 9001 certificaat N.V. ROVA Holding 2018

Kwaliteit

Wij streven naar continue verbetering van onze dienstverlening. Aandeelhoudende gemeenten en hun inwoners staan daarin centraal als klant. We werken efficiënt, volgens vaste processen. Zo kunnen we ook de kosten voor onze opdrachtgevers beheersen. Wij monitoren de resultaten van onze dienstverlening en staan altijd open voor feedback. Met meldingen en eventuele klachten gaan we zorgvuldig om. Kortom, we zetten ons in voor een positieve kwaliteitsbeleving van onze klanten.

VCA certificaat N.V. ROVA Holding 2014

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Wij hechten veel waarde aan een veilige en gezonde omgeving voor eigen medewerkers, tijdelijke werknemers en derden. Ons motto is: ‘we werken veilig of we werken niet’. We vermijden veiligheids- en gezondheidsrisico’s door bronaanpak en preventie. Dat is ook zo weergegeven in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en het daaruit volgende plan van aanpak. Hierbij wordt gewerkt volgens VCA**-richtlijnen en -voorschriften.

ISO 14001 certificaat N.V. ROVA Holding 2018

Milieu

ROVA werkt elke dag hard om onze omgeving schoon, heel en veilig te houden. We willen de effecten van ons eigen handelen op het milieu dan ook beperken en gaan vanzelfsprekend voor duurzaam. Wij kiezen oplossingen met een hoog milieurendement tegen verantwoorde kosten. Wij werken hierbij volgens de door de overheid gehanteerde prioriteiten voor afvalverwijdering: preventie, hergebruik, verbranden en storten. Het storten van afval wordt als noodzakelijk vangnet gezien en gebeurt verantwoord. 

MVO-prestatieladder certificaat N.V. ROVA Holding 2017

MVO Nederland aandeel ROVA in de nieuwe economie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Balans tussen sociale doelen, milieudoelen en economische belangen, oftewel 'People, Planet, Profit' is een voorwaarde voor onze continuïteit. Daarom ondernemen wij maatschappelijk verantwoord; voor al onze activiteiten vormen de geldende wet- en regelgeving als het minimale basisniveau. Van al onze belanghebbenden verwachten wij dezelfde betrokkenheid bij mens en maatschappij. 

 

 

Stoel van de toekomst

Een duurzame wereld van morgen, creëren we met de beslissingen van vandaag. Als symbool voor de toekomst, kunnen we...
Bekijk