Beleid, communicatie en inwoners service

Beleid, communicatie en inwoners service


Delen

ROVA levert in elke gemeente maatwerk voor inzameling van afval en grondstoffen en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Op het gebied van beleid, communicatie en inwonersservice gelden vaste uitgangspunten die ons in iedere gemeente tot een vooruitstrevende en betrouwbare partner maken.

Beleid
ROVA streeft in alle projecten en diensten naar de optimale balans tussen financiën, milieu en service. De gemeente bepaalt waarop de focus ligt en draait aan de knoppen. Door ervaring, kennis en netwerk zijn we uitermate goed in staat beleid te koppelen aan uitvoering.
Vrij snel na de oprichting van ROVA eind jaren negentig zijn we begonnen met het geven van adviezen en het ontwikkelen van afvalbeleid voor de aandeelhoudende gemeenten.  Omgekeerd Inzamelen en Diftar zijn hier voorbeelden van. Naast het beleid verzorgen we ook de communicatie, educatie en voorlichting als een gemeente dit wenst.

Communicatie
Het succes van afvalbeleid begint volgens ROVA bij de inwoners. We besteden daarom veel aandacht aan informatieverstrekking, service én communicatie rondom afval, grondstoffen en de openbare ruimte.
Hierbij zoeken we vooral interactie. Programma’s als ‘Mooi Schoon’ (zwerfvuil) en acties als ‘100-100-100’ (afvalpreventie en afval scheiden) hebben veel publieke belangstelling. De reguliere programma’s ‘Afval Scheiden is Goud’ en ‘Natuurlijk Schoon’, gericht op basisscholen, tellen gemiddeld zo’n 20.000 deelnemende scholieren per jaar. Wilt u zelf een keer bij ROVA kijken? Ga mee met de Groentour

Inwonersservice
Elke twee jaar wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau een bewonersonderzoek uitgevoerd in de ROVA-gemeenten. De gemiddelde tevredenheid over de afvalinzameling scoorde in 2016 een 7,6. 37 procent van de inwoners geeft aan dat er contact is geweest met het klantcontactcentrum van ROVA. Die dienstverlening kreeg eveneens een 7,6.

 

Participatie

ROVA staat letterlijk midden in de maatschappij en werkt de hele dag met, voor en tussen mensen. ROVA vindt dan ook graa...
Bekijk