Beleid, communicatie en inwoners service

Beleid, communicatie en inwoners service


Delen

Op de terreinen waar we actief zijn zoeken we naar de optimale balans tussen financiën, milieu en service. De gemeente bepaalt waar de focus op ligt en draait aan de knoppen. Door ervaring, kennis en het opgebouwde netwerk zijn we uitermate goed in staat beleid te koppelen aan uitvoering.

Vrij snel na de oprichting eind jaren 90 zijn we dan ook begonnen met het geven van adviezen en het ontwikkelen van afvalbeleid voor de aandeelhoudende gemeenten. Omgekeerd Inzamelen en Diftar zijn hier voorbeelden van. Naast het beleid verzorgen we ook de communicatie, educatie en voorlichting als een gemeente dit wenst.

Inwonersgedrag
ROVA ziet educatie en voorlichting als belangrijk middel om de gemeentelijke doelstellingen te behalen. Afvalbeleid gaat in onze optiek namelijk naast service grotendeels om het gedrag van onze inwoners. We besteden daarom veel aandacht aan informatie verstrekking, service én communicatie rondom afval, grondstoffen en de openbare ruimte. Hierbij zoeken we vooral interactie. Programma’s als ‘Mooi Schoon’ (zwerfvuil) maar ook acties als ‘100-100-100’ (afvalpreventie en afval scheiden) hebben zich mogen verheugen op een overweldigende publieke belangstelling. De reguliere programma’s ‘Afval Scheiden is Goud’ en ‘Natuurlijk Schoon’, gericht op kinderen van de basisscholen, tellen gemiddeld zo’n 20.000 leerlingen per jaar. Mocht u trouwens zelf een keer bij ROVA rond willen kijken? klik hier

Serviceniveau en resultaten bewonersonderzoek
Als uitvoeringsorganisatie van en voor gemeenten hebben wij een maximale focus op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten. Elke 2 jaar wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau een bewonersonderzoek uitgevoerd in de ROVA gemeenten. De gemiddelde tevredenheid over de afvalinzameling was in 2016 een 7,6 Ca. 37% van de inwoners geeft aan dat ze contact heeft gehad met het klantcontactcentrum van ROVA. Deze dienstverlening wordt door de inwoners eveneens gewaardeerd met een 7,6.

 

Wat is omgekeerd inzamelen?

Omgekeerd inzamelen is een duurzaam idee van ROVA. Het helpt gemeenten bij het behalen van de milieudoelstellingen. Maar...
Bekijk