Beheer buitenruimte

Beheer buitenruimte


Delen

In een schone, duurzame en veilige omgeving is het prettig wonen, werken en ontspannen. ROVA verzorgt sinds 2011 in meerdere gemeenten ook de buitenruimte. Onder andere in Oost Gelre, Winterswijk, Zwartewaterland en Zwolle.

De natuur bloeit binnen de perken, bladeren worden opgeveegd, bij gladheid strooien we zout op de wegen, na evenementen vegen we de straten schoon en als iets kapot is, komen wij het maken.

Participatie
Een fijne leefomgeving maken we samen. Daarom werkt ROVA nauw samen met gemeenten en inwoners. En naast onze vaste medewerkers zetten we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. Zij kunnen bij ons werkervaring en werkritme opdoen.
We werken samen met lokale uitvoerders van regelingen als de WsW, WAJONG en WEP en met het landelijke UWV. Ons gezamenlijke doel is iedereen laten participeren door werk.

ROVA-werkzaamheden in de buitenruimte:

Reinigingen
Kolken reinigen
Gladheidsbestrijding
Ongediertebestrijding

Regionaal onderhoud
Grasmaaien
Bermen en sloten
Blad ruimen
Bossen, parken
Bomen (specialistisch onderhoud)
Hagen
Sportvelden
Recreatieterreinen
Begraafplaatsen

Wijkonderhoud
Groenbeheer (hagen, bomen, heesters, plantsoenen, gazons, bloembakken, eenjarige planten)
Straatvegen
Onkruid op verharding
Zwerfafval
Graffiti
Afvalbakken
Serviceonderhoud

Milieubrengstations

Inwoners kunnen in het werkgebied van ROVA op 18 milieubrengstations hun huishoudelijk afval brengen. Denk bijvoorbeeld ...
Bekijk