Inzamelconcepten

Inzamelconcepten


Delen

Door de jaren heen heeft ROVA zich ontwikkeld van een zogenaamd ‘wielenbedrijf’ tot een logistieke- ict-, en kennisgedreven expert op gebied van afval en grondstoffen. Wij ontwikkelen, beheren en exploiteren inzamelconcepten waarin hergebruik van grondstoffen voorop staat. Overigens richten wij ons in samenwerking met gemeenten uitsluitend op huishoudelijk afval. Bedrijfsafval is commercieel afval en wordt op een andere manier ingezameld.

Omgekeerd inzamelen
Omgekeerd inzamelen is een duurzaam concept van ROVA. Het idee is ontstaan in 2009 en in de eerste gemeenten ingevoerd in 2011. Het helpt gemeenten bij het behalen van de milieudoelstellingen. Maar liefst 90 procent van het huishoudelijk afval kunnen we hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Denk aan plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd), groente- fruit- en tuinmateriaal (gft) en papier & karton. Daarom haalt ROVA niet meer het restafval aan huis op, maar juist de afvalsoorten die als grondstof kunnen worden hergebruikt. Wat overblijft, brengen inwoners zelf naar (ondergrondse) containers voor restafval.
Elke gemeente kiest een maatwerkaanpak. Inwoners krijgen hierover uitgebreide informatie, zodat duidelijk is wat er verandert en wanneer omgekeerd inzamelen van start gaat.

VANG
Het omgekeerd inzamelen past naadloos in het landelijke beleid en de VANG-doelstellingen van het kabinet: van 250 naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75 procent scheiding van huishoudelijk afval in 2020.

Dit levert omgekeerd inzamelen op
In 2011 is ROVA in de eerste gemeenten begonnen met het omgekeerd inzamelen. Vele gemeenten volgden. Met succes: in 2009 bracht de gemiddelde inwoner 500 kilo restafval weg, in 2018 was dat nog maar 119 kilo. En cijfers uit Dalfsen tonen aan dat er 103 procent meer gtf-materiaal wordt ingezameld.
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu verlangt in 2020 75 procent hergebruik. Dat is in een aantal ROVA gemeenten met omgekeerd inzamelen al in 2014 ruimschoots gehaald. En het gemiddelde hergebruik-percentage in ROVA-werkgebied ligt inmiddels ook boven de gewenste 75 procent.

Diftar
Diftar staat voor 'gedifferentieerde afvaltarieven' per huishouden. Met andere woorden, hoe minder restafval een huishouden produceert, hoe minder het betaalt. Diftar is dus een fiscaal instrument dat inwoners stimuleert om minder afval te produceren en grondstoffen nauwkeurig te scheiden. De hoeveelheid aangeboden afval wordt geregistreerd met chips in minicontainers en met ROVA-passen.

ROVA verzorgt al meer dan 15 jaar complete diftar-projecten, van de invoering van het systeem tot en met het gecontroleerde en gecertificeerde fiscale databeheer. ROVA verzorgt voor de gemeenten ook de communicatie met inwoners.

ROVA Diftar EDP-gecertificeerd
Betrouwbaarheid staat voorop bij gemeentelijke belastingheffing. ROVA beschikt als eerste in Nederland over een EDP-gecertificeerd Diftar-systeem. Dit betekent dat alle processen en middelen voor de verzameling en registratie van afvalgegevens aan de hoogste standaard voldoen. 

Dit levert diftar op
Diftar-gemeenten besparen gemiddeld 20 procent op de kosten voor afvalinzameling. Na de invoering van diftar in een gemeente daalt de hoeveelheid restafval gemiddeld met 25 procent. En herbruikbare afvalstoffen worden beter gescheiden ingezameld, wat een aanmerkelijke CO2-besparing oplevert. Bovendien maakt diftar inwoners bewust van de invloed van het hergebruik van grondstoffen, de kosten van afval en de gevolgen voor het milieu.

Participatie

ROVA staat letterlijk midden in de maatschappij en werkt de hele dag met, voor en tussen mensen. ROVA vindt dan ook graa...
Bekijk