Dienstverlening

Dienstverlening


Delen

De dienstverlening aan gemeenten betreft alle publieke taken die voortkomen uit de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijk afval (afvalinzameling en verwerking, beheer inzamelmiddelen). Daarnaast verzorgen we gemeentelijke taken voor het beheer van de openbare ruimte zoals straatreiniging, kolkenzuigen, ongediertebestrijding en sneeuw- en gladheidbestrijding.

ROVA verzorgt deze taken voor een deel zelf of brengt ze onder bij andere bedrijven als hiermee logistieke of financiële voordelen kunnen worden behaald of als een gemeente dat wenst. Voor de diensten die in eigen beheer worden uitgevoerd beschikt ROVA over een modern en duurzaam wagenpark.

Achter de schermen
Naast deze zichtbare, uitvoerende taken verricht ROVA ook tal van taken ‘achter de schermen', zoals beleidsadvisering, conceptontwikkeling, klantenservice, afvalmonitoring, sorteeranalyses en bewonersonderzoeken. Ook is ROVA actief op het gebied van educatie & voorlichting over afval scheiding, onder andere aan inwoners en scholen.

Dienstverleningsovereenkomst
Per gemeente worden afspraken op maat gemaakt over de diensten die ROVA uitvoert. Gemeenten kunnen kiezen uit een breed assortiment diensten. Het pakket aan diensten wordt gedetailleerd omschreven in een dienstverleningsovereenkomst. Via deze overeenkomst weten de gemeente en ROVA wat ze van elkaar mogen verwachten en kan de gemeente ons aanspreken op de dienstverlening.

In een dienstverleningsovereenkomst staat bijvoorbeeld:

  • De rolverdeling tussen de gemeente en ROVA
  • Exacte omschrijving van de diensten
  • Afspraken over rapportages die ROVA levert m.b.t. de verschillende diensten zoals milieu- en financiële rapportages

Optimalisatie inzamelingroutes

Sinds het voorjaar van 2015 wordt er bij ROVA gewerkt aan de implementatie van een nieuw softwaresysteem voor de afdelin...
Bekijk