Dienstverlening

Dienstverlening


Delen

ROVA zet zich in voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. We doen alle publieke taken die voortkomen uit de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijk afval. Daarnaast verzorgen we gemeentelijke taken voor het beheer van de buitenruimte.

We zamelen afval in, verwerken afval en beheren inzamelmiddelen. In de buitenruimte verzorgen we onder andere straatreiniging, kolken zuigen, ongediertebestrijding en gladheidbestrijding.
ROVA doet deze taken zelf of brengt ze onder bij andere bedrijven, als dat logistieke of financiële voordelen oplevert of als een gemeente dat wenst. Voor de diensten in eigen beheer heeft ROVA een modern en duurzaam wagenpark.

Achter de schermen
Naast deze zichtbare taken werkt ROVA achter de schermen aan beleidsadvisering, conceptontwikkeling, klantenservice, afvalmonitoring, sorteeranalyse en inwonersonderzoek. Ook geeft ROVA voorlicht aan inwoners en scholen over afval scheiding.

Dienstverleningsovereenkomst
Over de diensten die ROVA uitvoert, worden per gemeente afspraken op maat gemaakt. Gemeenten kunnen kiezen uit een breed dienstverleningsaanbod. Het dienstenpakket wordt gedetailleerd omschreven in een dienstverleningsovereenkomst, zodat de gemeente en ROVA weten wat ze van elkaar mogen verwachten. In een dienstverleningsovereenkomst staan naast een exacte dienstenomschrijving bijvoorbeeld ook de rolverdeling tussen de gemeente en ROVA en afspraken over milieu- en financiële rapportages door ROVA.

Rondje ROVA

Altijd al eens willen weten waar het huishoudelijk afval naartoe gaat en wat ermee wordt gedaan? Tijdens 'Rondje ROVA' k...
Bekijk