Dit is onze missie

Dit is onze missie


Delen

Wij geloven dat mensen zich beter voelen in een omgeving die schoon, heel en veilig is. Dan is het een plek waar het gezond wonen, werken en ontspannen is. Daarom zet ROVA zich in voor een schone samenleving; voor nu en voor de toekomst.

Een schone wereld

Wij halen afval op en zorgen voor een duurzame verwerking. Wij maken de openbare ruimte schoon en onderhouden het groen. Dit kan alleen als we nauw samenwerken met onze gemeenten en hun inwoners. Wij maken mensen bewust van hun eigen aandeel en stimuleren hen zo min mogelijk afval te produceren. Dit doen wij met mooie en slimme acties als www.100-100-100.nl of www.mooi-schoon.nl 

ROVA ziet afval als een grondstof. Slim en goed recyclen haalt veel moois uit afval. Scheiden bij de bron (dus nog voor het in een afvalcontainer belandt) helpt daarbij. Wij streven naar een circulaire economie. Dat betekent: zo min mogelijk (waardevolle) grondstoffen gebruiken en zo veel mogelijk bestaande grondstoffen hergebruiken. 

Dienstverlening en service

ROVA zet vol in op dienstverlening en service. Wij 'ontzorgen' gemeenten, nemen graag taken op het gebied van bijvoorbeeld communicatie en projecten over. Wij vinden het belangrijk dat mensen tevreden zijn over onze dienstverlening. Wij zetten in op voorlichting en educatie. Door kennis te verhogen proberen we gedrag te veranderen en zo de afvalberg te verkleinen. 

Sociale werkgever

Wij kunnen ons werk doen dankzij onze bevlogen en betrokken medewerkers. Wij zetten ons in voor maatschappelijk verantwoord werkgeverschap. Wij bieden opleidingen en doorgroeimogelijkheden aan. Wij doen ons best om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij ons aan de slag te laten gaan. 

Financieel

Wij hebben onze doelstellingen op gebied van milieu altijd weten te combineren met een gezond financieel resultaat. Onze omzet groeit ieder jaar weer. De afgelopen jaren is een gestage omzetgroei gerealiseerd. Voor ons zijn omzetstijging en financieel geen leidende doelen. Wij streven wel naar zo laag mogelijke kosten voor onze deelnemende gemeenten

Jaarverslagen

In het jaarverslag van ROVA is te lezen hoe het voorgaande jaar is verlopen. Projecten en belangrijke onderwerpen worden...
Bekijk