Verwerking persoonsgegevens door ROVA

Verwerking persoonsgegevens door ROVA


in Over ROVA
Delen

De gemeente Arnhem heeft besloten om alle ondergrondse restafvalcontainers toegankelijk te maken zonder dat daarvoor een pas benodigd is. Daarmee wil het college van de gemeente Arnhem de discussie over de privacy in relatie tot de afvalpas doorbreken. Ook ROVA ontvangt vragen hierover.

ROVA volgt de ontwikkelingen rond dit onderwerp nauwlettend om aan de geldende privacywetgeving te blijven voldoen.

In de privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens ROVA verwerkt, met welk doel en hoe ROVA met deze persoonsgegevens omgaat.

#Terugwinnaars: kwaliteit grondstoffen staat voorop bij ROVA en haar gemeenten

Gezamenlijke aanpak kwaliteitsverbetering grondstoffen op 10 september 2019 gelanceerdNu meer dan 80% van de ROVA-gemeen...
Bekijk