Amersfoort bindt de strijd aan met bijgeplaatst afval

Amersfoort bindt de strijd aan met bijgeplaatst afval


in Over ROVA
Delen

Het is veel mensen een doorn in het oog; illegaal bijgeplaatst of gedumpt afval naast ondergrondse containers. Het levert overlast op voor omwonenden maar ook voor de ROVA-collega die de container nauwelijks kan legen. De gemeente Amersfoort onderzoekt samen met ons met een pilot welke methode het beste werkt om dit ongewenste gedrag positief te beïnvloeden.

Amersfoort kent verschillende plekken waar regelmatig bijplaatsingen zijn. Bij deze 'hotspots' is gekeken wat mogelijk van invloed is op het gedrag van de gebruikers. Aansluitend daarop is gekozen voor een passende aanpak om het gedrag te veranderen.

Basis op orde
Op iedere hotspot zijn de containers en de ruimte eromheen schoongemaakt, is het tegelwerk recht gelegd en zijn heggen gesnoeid. Gedurende de pilot halen we dagelijks het bijgeplaatste afval op. We doen dit omdat we vanuit de gedragspsychologie weten dat een nette, opgeruimde plek aanmoedigt om deze plek schoon te houden.
Op een aantal hotspots hebben we nieuwe stickers op de klep van de container geplakt. Omwonenden kregen een brievenbuspakketje met een pashouder voor hun afvalpas, plus de belangrijkste informatie over de ROVA-pas en de mogelijkheden om op de juiste manier van je grof afval af te komen. Ook plakten we waarschuwingsstickers op bijgeplaatst afval.

5 interventies op gedrag
Op een aantal hotspots testen we vijf verschillende aanpakken:

  1. Informatie in stripvorm
  2. Containertuintjes en persoonlijk maken van de boodschap
  3. Handhaving en boete op het ongewenste gedrag
  4. Ambassadeurschap via een wijkbewoner
  5. Stortvakken; de mogelijkheid afval op bepaalde dagen op een afgebakende plek neer te leggen

Monitoring en resultaten
Voorafgaand aan en tijdens de proef werd en wordt gemonitord hoeveel afval is bijgeplaatst en daarmee wat het effect is van de interventies. Begin 2021 verwachten we de resultaten van deze pilot.

Uitkomsten VANG-project "Verbetering afvalscheiding in de hoogbouw"

Op 28 mei 2020 heeft Rijkswaterstaat WVL de resultaten van een jarenlang lopend project over verbetering van afvalscheid...
Bekijk