Meerjarenplan groenrenovatie Oost Gelre

Meerjarenplan groenrenovatie Oost Gelre


in Over ROVA
Delen

In de nauwe samenwerking tussen ROVA en gemeente Oost Gelre is een bijzonder project ontstaan.

ROVA voert een maatregelentoets uit voor de groenvakken en stelt een meerjarenplan op voor de groenrenovaties in de periode 2020-2025. De maatregelentoets is een extra dienstverlening naar de gemeente. Normalerwijs levert een gemeente de renovatieopdracht aan die door de uitvoerende partij wordt gerealiseerd. Maar in Oost Gelre voert ROVA de gehele voorbereiding uit; van inventarisatie en kostenraming tot de renovatie in het plantvak. ROVA legt de gemeente tot slot deelvoorstellen ter goedkeuring voor, waardoor de inzet voor de gemeente sterk wordt beperkt. Voor ROVA is dit een arbeidsintensief en leerzaam project, met geeft als voordeel dat in nauwe samenwerking de kwaliteit en uitstraling van de (groene) buitenruimte stijgt.

Eind 2019 heeft Antea Group in een zogenaamde ‘nulmeting’ gekeken naar de technische kwaliteit van het groen. Locaties die niet aan het basisniveau voldoen, inspecteert ROVA in het veld. Evert Bussink (teamleider) gebruikt ArcGis Collector om de benodigde maatregelen te bepalen. Van ‘achterstallig snoeiwerk’ en ‘vervangen van de beplanting’ tot ‘omvormen naar kruiden’. Het team Werkvoorbereiding raamt de kosten en benodigde inzet. Na akkoord door de gemeente voert ROVA de maatregel uit. Alles leidend naar het beoogde resultaat: een meerjarenplan voor renovatie passend binnen het beschikbare budget.

ROVA bestrijdt eikenprocessierups

Door het warme weer van de afgelopen dagen zijn de eerste eikenprocessierupsen dit jaar al uit hun eitjes gekropen. ROVA...
Bekijk