Gezamenlijk circulair plan van de gemeenten Staphorst, Dalfsen, Ommen en Zwartewaterland valt in de prijzen

Gezamenlijk circulair plan van de gemeenten Staphorst, Dalfsen, Ommen en Zwartewaterland valt in de prijzen


in Over ROVA
Delen

De gemeenten Staphorst, Dalfsen, Ommen en Zwartewaterland slaan samen met de gemeente Zwolle en diverse andere betrokken samenwerkingspartners – waaronder ROVA – de handen ineen om circulariteit in de regio op de kaart te zetten. Met hun gezamenlijke plan WaardeRegio hebben de vier gemeenten de prijsvraag voor Circulaire Ambachtscentra van Rijkswaterstaat gewonnen. Met dit plan willen ze bereiken dat afgedankte spullen die nu worden weggegooid en verbrand, worden hergebruikt.

De vier gemeenten zijn blij met deze erkenning van hun circulaire ambities. Samen met de gemeente Zwolle gaan ze als circulair ambachtsnetwerk WaardeRing werken aan een circulaire economie in de regio. Daarbij gaat het om kansen voor zowel mensen als materialen. Dat is namelijk de combinatie die WaardeRing zoekt en nu regionaal kan worden uitgerold.

“We vertrekken steeds vanuit de spullen die wel ingezameld, maar niet verkocht worden bij de kringloopwinkels”, zegt projectleider Maarten van Dongen van Natuur en Milieu Overijssel. Zo worden bedbodemlatten verwerkt tot plafondafwerking in renovatieprojecten, oude kastjes worden nieuwe meubels, gebruikt kaarsvet worden nieuwe kaarsen en cd’s/dvd’s worden verwerkt tot kaarsenhouders. WaardeRing doet dit met lokale ondernemers en organisaties en zo veel mogelijk met de inzet van praktijkschoolleerlingen, stagiairs, werklocaties voor dagbesteding en mensen die lastig zelfstandig aan het werk kunnen komen.

WaardeRing
De gemeente Zwolle was in 2019 één van de tien winnaars van de prijsvraag voor circulaire ambachtscentra. Met deze bijdrage is het netwerk WaardeRing (www.waarde-ring.nl) opgericht, een circulair ambachtsnetwerk van inmiddels 22 partners, waaronder ROVA, Kringloop Zwolle, gemeente Zwolle, mbo-Design-academie Cibap, Tiem, praktijk- en speciaal onderwijs, Natuur en Milieu Overijssel, Hogeschool Windesheim en verschillende circulaire ondernemers. Met de unieke netwerkaanpak zijn inmiddels al mooie resultaten bereikt. Het netwerk is actief, bevlogen en resulteert in concrete, aantoonbare impact, zowel op de grondstoffenketens als op sociaal vlak.

De nieuwe, uitgebreide WaardeRegio zet de komende twee jaar in op minimaal drie extra circulaire toepassingen van materiaalstromen met de bijhorende verwerkingsketens, waardoor meer inzameling en verwerking van materialen kan plaatsvinden. “We hopen zo aan de inwoners van de verschillende gemeenten te laten zien dat er meer mogelijk is met de spullen die we normaal gesproken als afval bestempelen”, aldus Van Dongen.

Betrokkenheid ROVA
Voor ROVA is het vanzelfsprekend om partner te zijn van circulaire ambachtscentra in gemeenten binnen ons verzorgingsgebied. Deze initiatieven sluiten goed aan bij onze eigen ambities op het gebied van circulariteit. We dragen bij vanuit onze kennis en ervaring. Waar mogelijk ondersteunen we hen ook met logistiek en/of middelen. Zo loopt er in Zwolle bijvoorbeeld een proef om kaarsvet en cd’s/dvd’s ook via de GRIP-wagen (GRIP staat voor grondstoffen inleverpunt) gescheiden in te zamelen. Enerzijds onderzoeken we voor welke stromen de GRIP-wagen een geschikt inzamelmiddel is, anderzijds vergroten we de hoeveelheid ingezameld materiaal wat hoogwaardig hergebruikt wordt.

Prijsvraag Rijkswaterstaat
WaardeRegio is één van de 26 plannen die vanuit in totaal 44 gemeenten werden ingediend, 22 daarvan zijn gehonoreerd. Naast WaardeRegio is ook het plan van Steenwijkerland in de prijzen gevallen. Dit was het tweede jaar waarin Rijkswaterstaat de prijsvraag voor circulaire ambachtscentra hield. In totaal ondersteunt Rijkswaterstaat nu 32 initiatieven in 59 gemeenten. Hiermee wordt weer een stap gezet naar het landelijke streven om in 2050 een volledige circulaire economie te hebben.

Amersfoort bindt de strijd aan met bijgeplaatst afval

Het is veel mensen een doorn in het oog; illegaal bijgeplaatst of gedumpt afval naast ondergrondse containers. Het lever...
Bekijk