Jaarlijkse grondstofmonitor-gesprekken bijna afgerond

Jaarlijkse grondstofmonitor-gesprekken bijna afgerond


in Over ROVA
Delen

Tijdens het jaarlijkse grondstofmonitorgesprek kijken de gemeente en ROVA terug op de prestaties van het afgelopen jaar. De monitor geeft inzicht in de inzamelprestaties en de dienstverlening. Tijdens de gesprekken wordt vooruitgekeken naar trends en ontwikkelingen in de markt en worden eventuele verdere optimalisaties van de afvalscheiding en –inzameling doorgenomen. Ondanks de vertraging door het coronavirus, hebben de meeste gesprekken inmiddels plaatsgevonden.

Trends
Ook in 2019 is in het verzorgingsgebied van ROVA minder restafval geproduceerd dan het jaar ervoor. De gemeenten met diftar hebben gemiddeld 64 kilo fijn huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Dit is maar liefst 72 kilo onder het landelijk gemiddelde voor gemeenten met weinig tot geen stedelijk gebied (stedelijkheidsklasse 4/5). Nu gemeenten de VANG-doelstelling van 30 kilo per inwoner per jaar in 2025 steeds dichter benaderen, verschuift de focus van kwantiteit naar kwaliteit. Immers, alleen schone grondstoffen kunnen hoogwaardig worden gerecycled. Communicatie, toezicht en handhaving en ons programma #Terugwinnaars zorgen hiervoor.

Afval scheiden loont
Dat goed afval scheiden loont, blijkt uit een vergelijk met de afvalstoffenheffing. Deze ligt met gemiddeld € 181,- per aansluiting maar liefst € 72,- onder het landelijk gemiddelde. We zien dat de gemiddelde afvalstoffenheffing (zowel landelijk als in ROVA-gebied) autonoom zijn gestegen. Deze ontwikkeling is te wijten aan de landelijke verhoging van de verbrandingsbelasting op restafval en dalende opbrengsten op grondstofstromen zoals papier en textiel. Hierdoor kan het gebeuren, dat ondanks goed scheidingsgedrag van inwoners, de gemiddelde afvalstoffenheffing in komende jaren moet stijgen. Een goede uitleg aan de gemeenteraden en inwoners is hierbij belangrijk.

Europees Plastics Pact

Van plastic om je mueslireep tot shampoofles: over vijf jaar is al het plastic dat we dagelijks gebruiken recyclebaar of...
Bekijk