Pmd-campagne Recycleklaar


in Over ROVA
Delen

Om de gescheiden inzameling van pmd onder de aandacht te brengen bij inwoners, hebben Nedvang, Afvalfonds Verpakkingen en VNG de pmd-campagne “Recycleklaar” ontwikkeld. Wij hebben u hierover per mail geïnformeerd op 18 juni 2020. Hieronder nogmaals de belangrijkste onderwerpen uit die mail.

Positieve insteek met makkelijke instructies
Bij de campagne is gekozen voor een positieve en inspirerende insteek om de inwoners enthousiast te maken, zoals “Maak het los en schraap” of “Schud of knijp het leeg”. Dan is je verpakking recycleklaar. Bij de ontwikkeling van de campagne is een gedragsdeskundige betrokken geweest en is de campagne gepretest. Deze pre-test was positief.

Naar keuze gebruiken
De campagne biedt de zenders (zoals wij samen) de ruimte om de middelen naar wens en behoefte in te zetten. Hierdoor kunnen wij het gaan inpassen in de bestaande communicatie, waaronder die binnen #Terugwinnaars, ons programma om samen met jullie en inwoners de kwaliteit van grondstoffen te verbeteren. Voor het gebruik van de beelden en teksten is een online platform ontwikkeld (www.recycleklaar.nl) waar de middelen kunnen worden bekeken.

Overeenkomsten en verschillen #Terugwinnaars
Recycleklaar richt zich alleen op pmd. Met #Terugwinnaars en onze andere communicatie richten wij ons ook op grondstoffen als gft, papier, textiel en glas.
Omdat bijvoorbeeld #Terugwinnaars al bij onze inwoners bekend is, integreren wij zoveel mogelijk de uitingen van Recycleklaar in onze uitingen van Terugwinnaars. Wij gaan dus geen separate pmd-campagne voeren onder de titel Recycleklaar, maar de input gebruiken in onze uitingen. De komende tijd gaan wij waar mogelijk deze integratie vormgeven.

Wat overeenkomt, is de positieve toon gericht op gewenst gedrag. In plaats van regels en uitgebreide welles-nietes-lijsten, worden gemakkelijk toe te passen handelingen getoond. Die lijn hebben wij al enige tijd geleden ingezet in onze communicatie en blijven we toepassen.

Gebruik van de campagne
Door de campagne uitingen van Recycleklaar te integreren zorgen we ervoor dat we inhoudelijk een eenduidige boodschap zenden, zonder een nieuw beeldmerk of complete campagne te introduceren. Wij communiceren bovendien samen al jaren over afval- en grondstoffenscheiding met de inwoners en zij zien ons ook als logische zender. Dit bleek bijvoorbeeld uit de pre-test van #Terugwinnaars.

Meer informatie
Wilt je meer weten? Neem dan contact op met jouw relatiebeheerder binnen ROVA.

Mooi Schoon blijft deze zomer actief

Het rustige voorjaar waarin door de coronamaatregelen weinig acties uitgevoerd konden worden, gaat voor Mooi Schoon plaa...
Bekijk