ROVA en Oost Gelre samen verder in beheer buitenruimte

ROVA en Oost Gelre samen verder in beheer buitenruimte


in Over ROVA
Delen

Wij worden per 1 januari 2020 de nieuwe samenwerkingspartner voor gemeente
Oost Gelre in het beheer van de buitenruimte (BBR). Hiermee is Oost Gelre de vierde BBR-gemeente die zich verbindt aan ROVA. Het partnerschap gaat verder dan alleen de uitvoering van de groen- of reinigingswerkzaamheden.

Wij ontwikkelen ons de komende jaren tot kennispartner om flexibel in te kunnen spelen op toekomstige uitdagingen zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid of bewonersinitiatieven. Voor de uitvoering is juist de beeldschouw van belang om tijdig te kunnen sturen op beheerkwaliteit binnen de financiële kaders.

Wij nemen de regie op de uitvoering over en leveren met een integrale aanpak een bijdrage aan de doelstellingen van gemeente Oost Gelre. Bijvoorbeeld in het sociaal domein, waar arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingevuld in het onderhoud van de buitenruimte. De bestaande participatiedoelgroep blijft dan ook in Oost Gelre aan het werk. Om de overgang geleidelijk te laten verlopen, is gekozen voor een fasering. Hacron Groen blijft voorlopig onder regie van ROVA de onderhoudswerkzaamheden aan de sportvelden en het bomenbestand uitvoeren.

Meerjarenplan groenrenovatie Oost Gelre

In de nauwe samenwerking tussen ROVA en gemeente Oost Gelre is een bijzonder project ontstaan.ROVA voert een maatregelen...
Bekijk