Eerste elektrische voertuig van ROVA voor inzameling van afval en grondstoffen onthuld.

Eerste elektrische voertuig van ROVA voor inzameling van afval en grondstoffen onthuld.


in Over ROVA
Delen

VDL Translift in Dronten heeft samen met ROVA, HVC, gemeente Rotterdam en Cure de eerste elektrische voertuigen voor de inzameling van afval en grondstoffen gepresenteerd. Het gaat om twee zogeheten zijladers die in het vierde kwartaal van dit jaar door ROVA en HVC worden ingezet. In het eerste kwartaal van 2020 volgen nog twee elektrische kraanauto’s voor gemeente Rotterdam en Cure.

V.l.n.r.: Marco van Lente (ROVA), Mathijs van der Mast (VDL Translift), Allard van Bruggen (ROVA), Willem van der Leegte (VDL).

Belangrijk voertuig
De elektrische zijlader van ROVA wordt ingezet voor de inzameling van afval en grondstoffen in woonwijken in Zwolle. Groot voordeel van deze elektrische wagen is dat geen schadelijke stoffen vrijkomen en dat de inzameling geluidsarm kan worden uitgevoerd. Voor ROVA is deze eerste elektrische zijlader een belangrijk voertuig. “ROVA werkt vanuit de kernwaarden Verbonden, Vakmanschap en Vooruitstrevend”, vertelt Manager Beheer en Inkoop Allard van Bruggen. “Deze elektrische zijlader past natuurlijk prima in dat plaatje. Daarom vindt ROVA het belangrijk om vanaf de start van elektrisch inzamelen mee te doen. Voorwaarde is natuurlijk dat de kwaliteit en kwantiteit van onze werkzaamheden behouden blijft. Voertuigen met alternatieve brandstof mogen dus niet onderdoen voor de conventionele brandstoffen. Wij hebben alle vertrouwen in deze elektrische zijlader”.

Voorbereidingen voor het rijden in de praktijk
Donderdag 10 oktober is de elektrische zijlader van ROVA onthuld. Het duurt nog even voordat de zijlader daadwekelijk ingezet kan worden. Eerst volgen in de fabriek in nog diverse tests door onderzoeksinstituut TNO. Daarna krijgen de chauffeurs en de medewerkers van de werkplaats nog meerdere rij- en onderhoudstrainingen. De verwachting is dat het voertuig begin volgend jaar gaat rijden in Zwolle. Tot die tijd wordt het terrein in Zwolle gereed gemaakt met een snellaadstation van VDL. Om inzamelroutes optimaal te kunnen rijden, kan de zijlader daarmee binnen een halfuur worden bijgeladen.

Proeftuinproject
Naast ROVA, HVC, gemeente Rotterdam, Cure en VDL maakt ook onderzoeksinstituut TNO onderdeel uit van dit zogeheten proeftuinproject. TNO gebruikt de ervaring en kennis van deze koplopers om een breed implementatieplan te ontwikkelen. Dit plan is van belang om de branche in staat te stellen de inzameling van afval en grondstoffen volledig te verduurzamen door elektrische voertuigen in te zetten. Naast de vier koplopers draagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij aan de financiering. Mede hierdoor kunnen de voertuigen bij de publieke inzamelaars worden ingezet. Nadat het proeftuinproject succesvol is doorlopen, is de verwachting dat de seriematige productie van deze elektrische voertuigen in de loop van 2020 opgestart kan worden.

Pmd-campagne Recycleklaar

Om de gescheiden inzameling van pmd onder de aandacht te brengen bij inwoners, hebben Nedvang, Afvalfonds Verpakkingen e...
Bekijk