Iman Koster benoemd tot voorzitter RvC ROVA

Iman Koster benoemd tot voorzitter RvC ROVA


in Over ROVA
Delen

De algemene vergadering van aandeelhouders van ROVA heeft de heer Iman Koster (61) op 7 oktober 2019 benoemd tot nieuwe voorzitter van haar raad van commissarissen (RvC). Opgeleid in milieubeheer en milieutechnologie heeft hij bijna zijn gehele loopbaan gewerkt op het snijvlak van publiek en privaat en hiermee een landelijk netwerk opgebouwd. Hij beschikt over uitgebreide kennis van de werkgebieden van ROVA, zowel wat het beheer van de buitenruimte betreft, als afval en grondstoffen. Koster was de afgelopen zeventien jaar directeur-bestuurder van CROW, het kennisplatform voor Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen.

Sluiten van de cirkel

Iman Koster is na een uitgebreid selectieproces door de RvC en Vertrouwenscommissie van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) voorgedragen als kandidaat-voorzitter en op 7 oktober jongstleden benoemd door de AvA. Zijn interesse voor de voorzittersfunctie bij ROVA motiveert Koster als volgt: “Ik wil mijn kennis, netwerk en vaardigheden inzetten voor maatschappelijke organisaties die aansluiten bij mijn persoonlijke belangstelling en waarvoor ik van toegevoegde waarde kan zijn. De functie van voorzitter van de RvC van ROVA past hier uitstekend bij. De gedachte dat bijdragen aan een milieubedrijf als ROVA in feite neerkomt op het sluiten van een persoonlijke cirkel die begon met de keuze om in Wageningen milieuhygiëne te gaan studeren, levert voor mij een extra motivatie op. Ik vind dat ROVA goed bezig is met maatschappelijke taken die in de toekomst alleen maar aan belang winnen. Het is me een eer aan deze organisatie te mogen bijdragen als voorzitter van de raad van commissarissen”.

Pmd-campagne Recycleklaar

Om de gescheiden inzameling van pmd onder de aandacht te brengen bij inwoners, hebben Nedvang, Afvalfonds Verpakkingen e...
Bekijk