Visie ROVA op Plastic Pact

Visie ROVA op Plastic Pact


in Over ROVA
Delen

Ruim 70 bedrijven en milieuorganisaties hebben een Plastic Pact gesloten. Doel hiervan is om de milieubelasting van plastic verpakkingen fors te verminderen, door minder plastic te gebruiken en het hergebruik te bevorderen.

 Het Plastic Pact heeft vier doelstellingen voor het jaar 2025

  1. Plastic producten en verpakkingen voor éénmalig gebruik zijn gemaakt van 100% recyclebaar plastic.
  2. In 2025 wordt 20% minder plastic producten en verpakkingen op de markt gebracht dan in 2017.
  3. Minimaal 70% van alle eenmalige plastic producten en verpakkingen wordt hoogwaardig gerecycled.
  4. Alle eenmalig te gebruiken plastic producten moeten minimaal 35% bestaan uit gerecycled plastic.

Visie ROVA op Plastic Pact

ROVA onderschrijft de ambities van het Plastic Pact. Het is goed dat gezamenlijk concrete stappen gezet worden. Ook de nadruk op ketensamenwerking onderschrijven wij. Zo hebben wij onlangs de samenwerking met AVU en Circulus-Berkel bestendigd in het samenwerkingsverband CirkelWaarde. Gezamenlijk zullen wij onze kennis en grondstoffen bundelen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De gezamenlijke aanbesteding voor de sortering van kunststof verpakkingen is een goed voorbeeld van de benodigde en gewenste ketensamenwerking. Een gevolg van deze aanbesteding is onder andere de bouw van een nieuwe sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingen die naast het ROVA-terrein in Zwolle wordt gebouwd.

Op bepaalde punten kan het Plastic Pact nog worden aangescherpt. Zo is er te weinig aandacht voor preventie van afval. Voor recycling zijn concrete doelen gesteld, maar voor preventie blijft het bij een verminderingsdoelstelling in gewicht. Dit zet niet aan tot anders denken en ontwerpen, maar slechts tot materiaalefficiëntie. Daar waar het gaat over vervanging door alternatieve materialen wordt slechts gekeken naar de CO2-uitstoot. Andere aspecten, zoals milieu-impact, land-, energie- of watergebruik  blijven daarmee buiten beschouwing. Dit kan ongewenste neveneffecten tot gevolg hebben.

Vacature voorzitter van Raad van Commissarissen ROVA

Co Verdaas is benoemd tot dijkgraaf van het waterschap Rivierenland en heeft daarom afscheid genomen als voorzitter van ...
Bekijk