Resultaten Bewonersonderzoek 2018 bekend

Resultaten Bewonersonderzoek 2018 bekend


in Over ROVA
Delen

In het najaar van 2018 is in 22 van onze gemeenten het tweejaarlijkse Bewonersonderzoek uitgevoerd. De respons was aanzienlijk hoger dan in 2016: in totaal hebben bijna 8.500 inwoners de vragenlijst ingevuld. In 2016 waren dit circa 5.800 inwoners.

ROVA scoorde een gemiddelde tevredenheid van 7,51 (schaal 1-10). Omdat de vragen in de vragenlijst van 2018 zijn aangepast, moest het cijfer van 2016 ook worden gecorrigeerd en kwam dit uit op 7,44. 

Op 21 maart 2019 is een themabijeenkomst voor de AROM-leden gehouden waar het onderzoeksbureau Integron eerst de resultaten op hoofdlijnen heeft gepresenteerd. Daarna hebben de aanwezigen met elkaar drie thema’s verder uitgediept:

  • Schoonbeleving verzamelcontainers
  • Klantcontact met inwoners
  • Delen resultaten met gemeenten en inwoners

De rapporten per gemeente zijn reeds toegestuurd tezamen met de inlog voor het dashboard waar de resultaten meer in detail kunnen worden bekeken. De komende weken bespreken onze adviseurs gemeenten (Astrid van Voorst en Peter van Doeselaar) deze gemeentelijke resultaten met de individuele AROM-leden. In de Grondstoffenmonitor 2018 wordt ook aandacht geschonken aan de resultaten van het Bewonersonderzoek 2018. De gesprekken voor de Grondstoffenmonitor vinden plaats vanaf eind maart.

 

Nationale Biodiversiteitsdag op 22 mei 2019

Op 22 mei 2019 is het de Nationale Biodiversiteitsdag. Maar wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk? "Bio" bet...
Bekijk