Nieuwe activiteiten voor Mooi Schoon

Nieuwe activiteiten voor Mooi Schoon


in Over ROVA
Delen

Ons gezamenlijke  zwerfvuilprogramma Mooi Schoon gaat ook in 2019 op volle kracht verder. We zijn druk met jaarplannen, jaarrapportages, acties van vrijwilligers, de landelijke opschoondag op 23 maart en de voorbereidingen voor De Week van Mooi Schoon van 1 tot en met 5 april. Ook werken we aan extra projecten die we financieren met overgebleven budget uit de Raamovereenkomst Verpakkingen.

De Raamovereenkomst Verpakkingen loopt van 2013 tot 2022. Halverwege de looptijd was nog budget beschikbaar en over de periode 2013-2017. ROVA heeft namens de deelnemende gemeenten een extra jaarplan 2013-2017 ingediend. Daardoor kunnen wij samen het resterende budget inzetten voor de extra aanpak van zwerfafval. Het gaat om de volgende onderwerpen gekozen:

  • Gedragsbeïnvloeding: we richten ons op bewustwording en ondersteuning van inwoners die al meewerken.
  • Schoon belonen: vanwege de huidige vraag naar inzameling - bij voornamelijk (sport)verenigingen - onderzoeken we of we deze maatregel kunnen uitbreiden.
  • Monitoring: het meten van de resultaten en effecten.

Deze onderwerpen zetten we in de plannen van aanpak 2019 - 2022 per gemeente, net als de (lopende en nieuwe) activiteiten, innovaties en aandachtspunten.

Brand in vergistingsinstallatie ROVA Zwolle

Zaterdag 1 juni is rond de middag brand ontstaan in de vergistingsinstallatie bij ROVA in Zwolle. Doordat de brand vroeg...
Bekijk