Overweldigende respons inwonerstevredenheidsonderzoek


in Over ROVA
Delen

Het inwonerstevredenheidsonderzoek van najaar 2018 kreeg een overweldigende respons. Steekproefsgewijs werd een deel van de inwoners van 22 gemeenten voor het onderzoek uitgenodigd. Voorafgaand bepaalde onderzoeksbureau Integron hoeveel reacties nodig waren voor een representatief resultaat, per gemeente en in totaal. Die targets zijn ruimschoots gehaald.

Binnen de verschillende gemeenten varieerde het reactiepercentage. Aalten is koploper. Daar reageerden meer dan 1,5 keer zoveel huishoudens als nodig voor een representatief onderzoeksresultaat.

De antwoorden zijn verwerkt en geanalyseerd. Het totaaloverzicht ontvangen de gemeenten op korte termijn. De rapportages per gemeente volgen vanaf half februari. Vanaf die periode nemen wij contact op om de resultaten per gemeente te bespreken.

Het inwonersonderzoek brengt onder meer de tevredenheid over het beleid, de uitvoering van de afvalinzameling en de communicatie met inwoners in kaart.

Feestelijke aftrap van CirkelWaarde

Dinsdag 26 februari 2019 vond in Utrecht in paviljoen The Green House de feestelijke aftrap van CirkelWaarde plaats. Cir...
Bekijk