In de bres voor Nederlands drinkwater


in Over ROVA
Delen

Samen met Vitens, de provincie Overijssel, de waterschappen, gemeenten en apothekersorganisatie KNMP springt ROVA in de bres voor het Nederlandse drinkwater. Dat gebeurt met een publiekscampagne. Inwoners worden opgeroepen om medicijnen die over zijn, niet door het toilet te spoelen of in het restafval te gooien. Ze kunnen het inleveren bij de apotheek, het milieubrengstation of in de box voor klein chemisch afval.

De deelname van ROVA aan de publiekscampagne is een logisch vervolg op het beleid dat ROVA-gemeenten hebben ingezet waarbij medicijnafval kan worden ingeleverd bij apothekers. ROVA faciliteert hierbij de afvoer van de ingeleverde medicijnen. 

Waarom deze campagne?
In 7 van de 23 Overijsselse waterwinningen vindt Vitens medicijnresten terug. 41% van de inwoners van Overijssel zegt niet te weten dat zij medicijnafval in kunnen leveren bij de apotheek. 7% van hen gooit medicijnresten in de afvalbak. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public (voorheen TNS NIPO) in opdracht van Vitens. Medicijnresten komen zo uiteindelijk (vaak via de wc of gootsteen) in het riool en grondwater terecht waarvan het drinkwater gemaakt wordt.

Samenwerking
Niet alleen inwoners wordt gevraagd om zich in te zetten voor het drinkwater. Ook de provincie Overijssel, Vitens, de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta en de Overijsselse gemeenten werken mee. Maandag 2 juli ondertekenden zij een maatregelenprogramma, dat in elk geval tot 2022 doorloopt.

Gemeente Zwolle en ROVA starten met innovatieve methode om status verkeersborden te controleren

Gemeente Zwolle en ROVA starten met een pilot om het beheer van de Zwolse verkeersborden te optimaliseren met behulp van...
Bekijk