Amersfoort en ROVA kunnen weer jaren vooruit


in Over ROVA
Delen

Gemeente Amersfoort en ROVA kunnen weer jaren samen vooruit. Als uitwerking van de vernieuwde dienstverleningsovereenkomst (DVO), zijn alle productbladen geactualiseerd en voorzien van taakbeschrijvingen en kpi's.

De gemeenteraad van Amersfoort stemde op 21 maart 2017 in met een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met ROVA. Vanaf dat moment zijn de 'productbladen', oftewel taakomschrijvingen, uitgewerkt. De nieuwe productbladen waren eind juni 2018 klaar en zijn door de gemeente Amersfoort feestelijk in ontvangst genomen.

Verbeteren

De ‘oude’ DVO was vastgesteld in 1996 en kort herzien in 2004. In 2017 en 2018 zijn alle diensten en werkafspraken besproken, waar nodig geactualiseerd en vastgelegd. Hieraan zijn tevens KPI’s (kritieke prestatie indicatoren) en beeldmeetlatten (schouw-meetlatten van de CROW) toegevoegd. Zo kunnen we samen nog beter meten en sturen op de zaken die ROVA, het gemeentebestuur en de inwoners belangrijk vinden.

ROVA bedankt Co Verdaas

Directie, leden ondernemingsraad en aandeelhouders van ROVA hebben op 23 mei afscheid genomen van Co Verdaas als voorzit...
Bekijk