ROVA-gemeenten bewijzen dat afval scheiden loont


in Over ROVA
Delen

Afval scheiden loont. Financieel en voor het milieu. Dat blijkt uit de grondstofmonitor van 2017 van ROVA-gemeenten.

De inwoners van de ROVA-gemeenten hebben in 2017 gemiddeld ruim 70 procent van de grondstoffen gescheiden aangeboden. Dat is wederom meer dan het jaar daarvoor. Van deze grondstoffen - plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd), groente-, fruit- en etensresten en het kleine tuinafval (gft), papier en karton, textiel en glas - kunnen nieuwe producten worden gemaakt.
De diftar-gemeenten droegen flink bij; daar is het scheidingspercentage in 2017 82 procent. In de niet-diftar-gemeenten boden de inwoners 54 procent van de grondstoffen gescheiden aan.

Doel

De gemeenten en ROVA willen zo veel mogelijk grondstoffen scheiden zodat deze zo goed mogelijk kunnen worden gerecycled. Hiermee minimaliseren we de hoeveelheid restafval. Restafval is niet meer bruikbaar en wordt verbrand. De resultaten waren de afgelopen jaren al goed te noemen en deze lijn is in 2017 voortgezet. Net als in 2016, is in 2017 de gemiddelde hoeveelheid restafval verminderd. In 2017 is gemiddeld 88 kilo per restafval per inwoner ingezameld. Dat is ruim onder de landelijke VANG-doelstelling voor het jaar 2020: maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar. 

Duurzamer en goedkoper

De goede prestaties brengen geen hogere kosten met zich mee, blijkt uit vergelijking met niet-ROVA-gemeenten. In ROVA-gemeenten is de gemiddelde afvalstoffenheffing 143 euro. Het landelijk gemiddelde is 243 euro. Ondertussen liggen onze milieuprestaties juist hoger: onze gemeenten hadden in 2017 gemiddeld 88 kilo restafval per persoon, ten opzichte van 187 kilo bij vergelijkbare gemeenten buiten ROVA.
Onze methoden, zoals diftar, omgekeerd inzamelen en laagfrequent inzamelen in combinatie met een uitgebreid communicatie- en educatieprogramma, blijken dus effectief om grondstoffen te benutten en restafval terug te dringen.

Nationale Biodiversiteitsdag op 22 mei 2019

Op 22 mei 2019 is het de Nationale Biodiversiteitsdag. Maar wat is biodiversiteit en waarom is het belangrijk? "Bio" bet...
Bekijk