Werken aan een mooie leefomgeving


ROVA verzorgt de afvalinzameling voor huishoudens. Met gemeenten en inwoners bedenken we continu nieuwe manieren om de afvalberg te verkleinen. Daarnaast onderhoudt ROVA de buitenruimte van een aantal gemeenten. Voor iedereen een mooi resultaat!

Van afval naar grondstof

Zo min mogelijk afval maken!

circular-economy-graphic Created with Sketch.

ROVA gelooft dat de wereld een tikkeltje mooier wordt wanneer deze schoon is en zo min mogelijk afval heeft. Daarom stimuleren wij dat mensen bewust worden van afval. En dat wij allemaal ons best doen om zo min mogelijk afval te maken. Dus, zo veel mogelijk recyclen. En dat de producenten ook hun best doen zo min mogelijk afval te maken. Een mooie wereld is een schone wereld!

Onze missie

Op weg naar afvalvrij

Projecten die het verschil maken

Ons uitgangspunt is dat we afval willen voorkomen. ROVA introduceerde door de jaren heen verschillende afvalinzamelconcepten zoals Diftar en Omgekeerd Inzamelen waardoor inwoners in ROVA gemeenten aanzienlijk minder restafval produceren en onder het landelijk gemiddelde uitkomen.

Diftar Omgekeerd inzamelen 100-100-100 260 kg Eerste meting -63 kg Rova minder afval -190 tot -220 kg Rova minder afval Toekomstbeeld Rova afvalvrij Daling naar 0kg? 1970 1996 2011 2015 Landelijk gem. afval per huishoudenRova gem. afval per huishouden Diftar Omgekeerd inzamelen 100-100-100 1970 1996 2011 210 kg 260 kg Afval per huishouden 40-70 kg 193 kg 2015 LANDELIJK GEM. ROVA GEM.
inzamel concepten

Werken aan een mooie maatschappij

Sociaal, maatschappelijk betrokken

ROVA gelooft in lokale betrokkenheid en ondernemerschap. Wij zoeken de samenwerking met inwoners van een gemeente. Als gemeenten het willen, neemt ROVA ook taken over als communicatie. Wij werken aan meer kennis bij inwoners. Kennis kan gedrag veranderen met als doel: minder afval!

Werkwijze

Mooi voor elkaar

Wij 'ontzorgen' gemeenten

ROVA gelooft in lokale betrokkenheid en ondernemerschap. Bijvoorbeeld bij het beheer van het openbare groen en het schoonhouden van de directe leefomgeving. Wij hebben social return hoog in het vaandel staan en bieden graag werk aan mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt.

Omzet en resultaat

Met duurzaamheid als leidraad

Wij hebben onze doelstellingen op gebied van milieu altijd weten te combineren met een gezond financieel resultaat. Voor gemeenten blijven de beheerkosten laag en de afvalheffingen per inwoner zijn gemiddeld lager dan de rest van Nederland.

Financieel gezond


Duurzaamheid en rendement gaan hand in hand

Inwoners


Afvalstofheffing hoort bij de laagste van Nederland

Aandeelhouders


Beheerkosten laag door efficiente uitvoering
Meer financiën