Rova Corporate

Kort nieuws – november 2022

Kort nieuws – november 2022
Campagnebeeld Inzamelkalender 2023

Voorbereidingen inzamelkalender 2023 gestart

ROVA is gestart met het samenstellen van de inzamelroutes voor het nieuwe jaar. Altijd een hele klus, want we willen onze routes zo veilig, efficiënt - en voor inwoners zo gemakkelijk - mogelijk maken. Met in totaal 23 gemeenten en honderdduizenden inwoners in ons verzorgingsgebied is het belangrijk dat we zorgvuldig te werk gaan.

Vanaf medio december is de inzamelkalender van 2023 beschikbaar en wordt deze zichtbaar via de ROVA-app en de website. Begin november is ROVA gestopt met het versturen van papieren inzamelkalenders van 2022. Inwoners die vanaf dat moment een kalender aanvragen, worden – mits zij hier toestemming voor geven – op een lijst gezet, zodat zij begin 2023 automatisch de inzamelkalender van dat jaar toegestuurd krijgen.

Input gemeente

Om ervoor te zorgen dat ook de informatie op de achterkant van de te versturen kalenders up-to-date is, heeft onze afdeling Relatiebeheer contact opgenomen met alle AROM-leden. Zo zorgen we er samen voor dat de informatie op de achterzijde van de kalender ook in 2023 weer correct en volledig is.

Verkeerslichtmodel

In december 2022 en januari 2023 zet ROVA diverse communicatiemiddelen in om inwoners te informeren over de nieuwe inzamelkalender. Net als vorig jaar hanteren we qua communicatie het verkeerslichtmodel. Elke gemeente krijgt een kleur (groen, oranje of rood), afhankelijk van de hoeveelheid wijzigingen in de inzameling. De boodschap en frequentie van de communicatie verschilt per kleur. Bij een groene gemeente wijzigt niks en communiceren we minder vaak dan bij een rode gemeente. Daarin wijzigt namelijk veel en moeten inwoners dus extra goed de inzamelkalender bekijken.

Meer informatie volgt

Uiteraard worden gemeenten nog verder geïnformeerd over het communicatieproces. Daarnaast stelt ROVA in december communicatiemiddelen beschikbaar voor gemeenten, zodat zij hun inwoners zelf ook kunnen informeren.



Sander de Vries aan de slag als beleidsadviseur Beheer buitenruimte

Sander de Vries

“Na ruim vier jaar met veel plezier en energie in de rol van regiomanager Achterhoek werkzaam te zijn geweest heb ik de stap naar afdeling beleid gemaakt. Ik ga daar de functie van beleidsadviseur beheer buitenruimte invullen.

Een rol die ik voor mijn komst bij ROVA ook ruim 12 jaar heb gedaan. Met de opgedane ervaring als eindverantwoordelijke voor de regio Achterhoek, ga ik een inhoudelijke en procesmatige bijdrage leveren aan alle beleids- en beheer buitenruimte vragen die er al liggen en die er nog gaan komen.

Ik kijk enorm uit naar nieuwe samenwerkingen en inhoudelijke projecten die bijdragen aan een betere buitenruimte. Daarbij zal ik ook verder gaan onderzoeken op welke manier wij nog meer impact kunnen maken binnen de mogelijkheden die ROVA heeft in het kader van het klimaat.

Ik kijk met heel veel trots terug op de afgelopen jaren met een aantal hoogtepunten zoals de implementatie van team Oost Gelre en een stabiel team inzameling en reiniging regio Achterhoek.”



ROVA zet elektrische zijlader in bij afvalinzameling Amersfoort

Johnas van Lammeren en Roger Beuting staan trots voor de nieuwe elektrische zijlader

Woensdag 23 november 2022 nam ROVA met trots haar nieuwe 100% elektrische zijlader voor de inzameling van afval en grondstoffen in gebruik.

De Amersfoortse wethouder Johnas van Lammeren had de eer het voertuig officieel in gebruik te mogen nemen. In de remise bij ROVA kon hij het verschil met een ‘gewone’ vrachtwagen op diesel goed ervaren: het nieuwe voertuig is erg stil en bij de inzameling komen geen schadelijke stoffen vrij. Het voertuig is de eerste volledig elektrische vrachtwagen voor de inzameling van afval en grondstoffen in Amersfoort.

Voor de gemeente en ROVA is deze elektrische zijlader belangrijk. Beide partijen hebben duurzame ambities. Deze vrachtwagen gaat een waardevolle bijdrage leveren bij de realisering van die doelstellingen.