Rova Corporate

Mooie resultaten Terugwinnaars Kampen en Zwartewaterland

Onlangs zijn weer twee Terugwinnaars-trajecten afgerond, in de gemeenten Kampen en Zwartewaterland. Opnieuw met mooie resultaten.

Mooie resultaten Terugwinnaars Kampen en Zwartewaterland
Wethouder Erik Faber (gemeente Kampen) plaatst knikkertegel van gerecycled PMD afval

Gemeente Kampen

Het traject in Gemeente Kampen richtte zich met name op de kwaliteit van het pmd. Het door inwoners aangeboden pmd is in drie gebieden gecontroleerd. Te weten: Cellesbroek, IJsselmuiden en Oosterholt. Vooral in IJsselmuiden hebben de inwoners grote sprongen gemaakt: met 81,2% voor aanvang van het traject naar 92% van de containers met goed gescheiden pmd na afloop. Naast de voorloopcontroles en communicatie heeft de gemeente enkele leuke extra acties uitgevoerd. In de gemeente werden 2 bankjes van gerecycled pmd geplaatst en bij17 basisscholen is een knikkertegel aangebracht van gerecycled plastic. Deze tegels zijn met enthousiasme ontvangen door zowel schoolleiding als de kinderen.


Gemeente Zwartewaterland

In gemeente Zwartewaterland lag de focus op het gft. De resultaten zijn daar nog spectaculairder. Maar liefst 32% van de inwoners uit de controlegebieden is hun gft beter gaan aanbieden door het Terugwinnaars-traject. Voor het traject bood 59% het gft volgens de regels aan; na het traject is dit gemiddeld 91% procent. Naast voorlopers en communicatie heeft de gemeente ook aandacht gevraagd voor het goed scheiden van afval/gft door het spelen van een speciaal afvalscheidingsspel op de regionaal bekende Biestemerk.

Biestemerk in Genemuiden