Rova Corporate

Afvalfonds verpakkingen start met pmd-inzamelsysteem voor scholen en bedrijven

Met ingang van 1 januari 2023 kunnen bedrijven en organisaties in heel Nederland, onder bepaalde voorwaarden, gratis gebruik maken van het inzamelsysteem voor plastic verpakkingen en drankenkartons. Hiermee geeft het Afvalfonds invulling aan de gewijzigde wetgeving (UPV bedrijfsafval) over de inzameling en verwerking van bedrijfsverpakkingen. Op 30 maart is een inschrijfloket geopend waar geïnteresseerde partijen zich tot 18 mei 2022 kunnen opgeven.

Afvalfonds verpakkingen start met pmd-inzamelsysteem voor scholen en bedrijven
Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd)

Aanpak

Met het inzamelsysteem maakt het Afvalfonds het voor organisaties mogelijk om op een eenvoudige manier verpakkingen, die bijvoorbeeld worden weggegooid bij consumptie op het werk, in de sportkantine of het attractiepark, op school of in de horeca in het vervolg gescheiden aan te bieden voor recycling. Het gaat hierbij alleen om consumenten verpakkingen uit bedrijfsafval, waarbij voornamelijk wordt ingezet op pmd. De potentie is groot. Op dit moment wordt 368 kiloton plastic verpakkingen gerecycled in Nederland. Naar verwachting komen er naast deze 638 kiloton nog 50 tot 100 kiloton plastic verpakkingen en drankenkartons in scholen en bedrijven bij het restafval terecht.


Bronscheiding pmd

Via de website https://www.afvalgoedgeregeld.nl kunnen bedrijven en organisaties zich aanmelden om pmd gescheiden te laten inzamelen. Als voorwaarde wordt gesteld dat wekelijks een minimumvolume van 240 liter vrij komt. Ook moet de kwaliteit van het pmd voldoende zijn. Na afloop van de inschrijftermijn wordt de opdracht aanbesteed en in percelen op de markt gezet. Begin oktober 2022 volgt bericht of deelname geaccepteerd is. De inzameling start dan op 1 januari 2023.


Standpunt

ROVA is vanuit milieuoogpunt groot voorstander van gescheiden afvalinzameling van bedrijfsafval en juicht in die zin dit initiatief toe. Omdat de inrichting van het innamesysteem nog niet volledig is uitgewerkt en er enige onzekerheden zijn, zal ROVA de pmd-inzameling bij maatschappelijke organisaties handhaven. Wij zullen nauwgezet toekijken hoe het innamesysteem zich ontwikkeld, waarbij getoetst wordt of het een waardig alternatief is voor onze pmd-inzameling bij maatschappelijke organisaties.