Rova Corporate

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor Single-use plastics

Plastic wordt veel gebruikt in de huidige economie: het is licht, goedkoop en kan voor vele doeleinden worden gebruikt. Helaas zien we tussen het zwerfafval veel plastic producten, deze breken niet af en zullen dus nooit vanzelf uit het milieu verdwijnen. Om dit tegen te gaan heeft de Europese Unie de Single-use plastic richtlijn (SUP-richtlijn) opgesteld. In deze richtlijn van de Europese Unie staan maatregelen om plastic afval in het milieu te verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbod op plastic rietjes dat sinds 2021 geldt.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor Single-use plastics
Man met hond ruimt plastic zwerfafval op langs de IJssel

Producentenverantwoordelijkheid

Een andere maatregel van de SUP is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Met UPV worden producenten deels verantwoordelijk gemaakt voor de kosten die gemoeid zijn met het opruimen van het zwerfafval dat door hun producten ontstaat. Denk hierbij aan bewustwordingsmaatregelen voor consumenten en het meebetalen aan het opruimen van zwerfafval door publieke gebiedsbeheerders zoals gemeenten.

Ministeriƫle regeling en expertgroep zwerfafval

Via een ministeriele regeling worden afspraken gemaakt over de bijdrage van producenten aan het opruimen van zwerfafval, de vergoeding aan gebiedsbeheerders en bewustmakingsmaatregelen die worden ingezet. De landelijke Expertgroep zwerfafval van de VNG is actief betrokken geweest bij de inrichting van de concept-regeling. Zo is bijvoorbeeld benadrukt dat gemeenten haar beleidsvrijheid moeten behouden ondanks het feit dat een deel van de kosten worden gedekt door producenten. ROVA neemt deel in deze Expertgroep.

Vervolg

In het vervolgtraject zal de Expertgroep stakeholder zijn bij de onderhandelingen over het kostenonderzoek. Daarnaast geeft de Expertgroep input voor het samenstellingsonderzoek dat wordt gedaan over de verhouding tussen SUP en het overige zwerfafval. Dit alles om te zorgen dat gemeenten een vergoeding krijgen die zo eerlijk mogelijk is. ROVA is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen en houdt u op de hoogte. Bij vragen of opmerkingen kan contact worden gezocht met Rik Hardenberg via rhardenberg@rova.nl.