Rova Corporate

CirkelWaarde update - november 2021

Iedere nieuwsbrief geven we een update over de grondstoffenalliantie CirkelWaarde. Dit keer hebben we aandacht voor de producentenverantwoordelijkheid voor matrassen.

CirkelWaarde update - november 2021
Logo CirkelWaarde

CirkelWaarde is het samenwerkingsverband waarin AVU, Circulus-Berkel en ROVA hun kennis delen over en innoveren met de verwerking van huishoudelijke grondstoffen.


Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor matrassen

Vanaf januari 2022 komt er uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen. Dit moet ervoor zorgen dat in 2028 minstens 75% van de op de markt gebrachte matrassen in te zamelen zijn voor recycling. Van die ingezamelde matrassen moet in 2021 minstens 85% worden gerecycled, oplopend tot 90% in 2024.De Koninklijke Auping, Beter Bed, Hilding Anders, Ikea en Swiss Sense hebben hiertoe de Stichting Matras Recycling Nederland (MRN) opgericht.Stroomschema van UPV over verwerking matrassen

Gemeenten zamelen matrassen nu al gescheiden in op het milieubrengstation. Daaraan verandert onder de UPV niets. Wat wel verandert, is dat de Stichting MRN een vergoeding gaat betalen per matras. Deze vergoeding zal gedurende de looptijd van de overeenkomst (2022-2024) oplopen van 25% tot 100% van de kosten. In de huidige opzet is bijvoorbeeld voorgenomen dat UPV alleen droge matrassen vergoedt. Dit betekent dat gemeenten, die moeilijker droge matrassen kunnen inzamelen (vaak grote steden), minder vergoeding ontvangen. CirkelWaarde pleit ervoor om de vergoeding per 2022 al kostendekkend te maken, om zo een jarenlang financieel tekort te voorkomen.