Rova Corporate

Benaming ‘groenafval’ bij faciliteren van inzamelvoorzieningen voor hoogbouw en compacte buurten

Voor veel gemeenten is het faciliteren van inzamelvoorzieningen voor compacte buurten en hoogbouwcomplexen een belangrijk aandachtspunt.

Benaming ‘groenafval’ bij faciliteren van inzamelvoorzieningen voor hoogbouw en compacte buurten
Gft wordt apart ingezameld in de keuken

Met name op gebied van ‘groenafval’ valt regelmatig nog de nodige (milieu)winst te halen. Maar vaak is er geen ruimte voor een gft-minicontainer aan huis, dus worden alternatieven ingezet zoals deelcontainers of kleine emmertjes die huis aan huis geleegd worden. Maar hoe kan het ‘groenafval’ in deze gevallen het beste aangeduid worden: gft of gfe? ROVA zocht het uit.


Groente-, fruit- en tuinafval (gft) of groente, fruit en etensresten (gfe)?

ROVA heeft de voor- en nadelen van beide termen afgewogen en zal ook in deze situaties gft (groente-, fruit- en tuinafval) als aanduiding van ‘groenafval’ blijven hanteren, omdat:

  • Gft voor veel inwoners een al bekende afkorting met een duidelijke associatie is. Gfe daarentegen is veel minder bekend. Daar komt bij dat mensen begrippen-moe zijn en niet nog meer afkortingen willen. Dit blijkt ook uit de resultaten van dit onderzoek uit november 2016 door Kantar Public (in opdracht van Rijkswaterstaat).
  • Tuinafval gewoon in een deelcontainer of emmertje mag; het leidt niet tot afkeur.
  • Als er voor gfe gekozen wordt, er binnen één gemeente twee termen gebruikt worden voor aanduiding van “groenafval”. Dit kan verwarrend werken.