Waar moet ik op letten bij het aanbieden van mijn container?

Waar moet ik op letten bij het aanbieden van mijn container?

Als u de container aan de straat zet op de dag van de inzameling, zet u uw container met de klepopening naar de straat en de wielen naar de woning. Houd bij het aanbieden van uw container rekening met de volgende aanbiedvoorwaarden:

  • Bied uw container (maximaal 80 kg) met gesloten deksel aan op de inzameldag vóór 7.00 uur*. Op de inzameldag moet uw afvalcontainer vóór 20:00 uur van de openbare weg zijn gehaald.
  • Plaats het handvat en de wielen van de straatkant af. Zet de container op een vlakke ondergrond tot een halve meter van de stoeprand en een 30 cm van elkaar en van obstakels (stoeptegellengte).
  • Plaats geen afval naast of op de container. Dit wordt niet meegenomen.
  • Afvalcontainers zijn eigendom van ROVA en worden in bruikleen verstrekt. Beschadiging of verdwijning is voor uw rekening, tenzij u kunt aantonen dat/ het buiten uw schuld is gebeurd.
  • De afvalcontainers horen bij het huis; laat ze leeg en schoon achter als u verhuist. Om uw container schoon te houden, kunt u onderin een krant leggen. Beschilder of beplak de afvalcontainers niet.
  • Stamp het afval niet aan in de container. Het aanstampen kan er voor zorgen dat het afval vast komt te zitten en niet verwijderd kan worden. Deponeer licht materiaal bovenin de container om het legen te bevorderen. De consequenties van een onvolledige leging zijn voor de gebruiker.
  • Het is verboden brandende, gloeiende, vloeibare, agressieve, giftige of explosieve stoffen/voorwerpen, dode dieren, beenderen, slachtafval en schadelijke voorwerpen in de container te doen.

* In de gemeenten Amersfoort, Bunschoten, Twenterand en Woudenberg zet u de container voor 7.30 uur aan de straat. In de gemeente Zwolle is dit om 8.00 uur.

Geen vast inzamelmoment

Het moment waarop uw container geleegd wordt, kan per inzameldag verschillen. U kunt dus niet van een vast inzamelmoment uitgaan. Zet uw container op tijd aan de straat, en haal de container pas weer naar binnen als deze is geleegd of als er een kaart aan is gehangen.