Hoe zet ik mijn container op de juiste manier aan de weg?

Op de dag dat uw container geleegd wordt, zet u uw container aan de weg. Door de container op de juiste manier aan de weg te zetten, helpt u onze chauffeurs om de containers zo goed, snel en veilig mogelijk te legen. Hoe u de container op de juiste manier aan de weg zet, leest u hieronder.

Hoe zet ik mijn container op de juiste manier aan de weg?

Zo zet u uw container goed aan de weg

 • Zet de container met het ROVA-logo naar de weg toe
 • Zet de container op een vlakke ondergrond
 • Zet de container niet te ver van de stoeprand af
 • Houd ongeveer 30 centimeter (een stoeptegel) ruimte tussen de containers, anders kan de grijparm van de vuilniswagen de containers niet oppakken
 • Zet de container niet te dicht op bomen, auto’s, palen, schuttingen. Anders kan de grijparm van de vuilniswagen de container niet pakken of omhoog tillen om te legen
 • Maakt u gebruik van containerzakken? Vouw deze dan naar binnen voor u de container aan de weg zet
 • De deksel van uw container moet dicht kunnen
 • De container mag maximaal 80 kg wegen
 • Afval naast de container wordt niet meegenomen


links: container staat te dicht bij de auto / rechts: containers staan te dicht bij de paal

links: teveel containers bij elkaar / rechts: containers staan netjes op een rij

links: container staat verkeerd om / rechts: containers staan goed

links: containers staat te dicht op elkaar / rechts: containers staan 30 cm (stoeptegel) uit elkaar

Uw aanbiedplaats

ROVA heeft in uw wijk plekken aangewezen waar de containers aan de weg gezet kunnen worden, om het legen van de container makkelijk en veilig te laten verlopen. Weet u niet waar u de container moet aanbieden, dan kunt u contact opnemen met het ROVA-Klantcontactcentrum.


Aanbiedtijden

Zet uw container op de dag dat uw container geleegd wordt vóór 7.00 uur* op de juiste plek. Wanneer de container is geleegd, vragen wij u de container zo snel mogelijk weer op te halen, in ieder geval voor 20.00 uur.

* In de gemeenten Amersfoort, Bunschoten en Woudenberg moet de container vóór 7.30 uur aan de weg staan. En in de gemeente Zwolle vóór 8.00 uur.


Vuilniswagen met grijparm waarmee de containers worden opgepakt en geleegd

Géén vast tijdstip voor het legen van uw container

Het tijdstip waarop uw container wordt geleegd kan per keer veranderen. Zet uw container daarom op tijd aan de straat. Soms loopt de route vertraging op en komen we pas later bij u in de straat. Haal uw container niet te snel op! Bij vertraging legen we de container tot 18.00 - 19.00 uur.


Belangrijke informatie over de afvalcontainers

 • Afvalcontainers zijn eigendom van ROVA en worden in bruikleen verstrekt
 • Beschadiging of verdwijning van de container is voor uw rekening, behalve als u kunt aantonen dat het buiten uw schuld is gebeurd
 • Beschilder of beplak de containers niet
 • De containers horen bij uw huis
 • Laat de containers leeg en schoon achter als u verhuist
 • Het is verboden brandende, gloeiende, vloeibare, agressieve, giftige of explosieve stoffen/voorwerpen, dode dieren, beenderen, slachtafval en schadelijke voorwerpen in de container te gooien
 • De gevolgen van een container die niet (helemaal) geleegd is, zijn voor de gebruiker. Voorkom dat uw container niet goed geleegd kan worden:
  • Stamp het afval niet aan in de container. Het aanstampen kan er voor zorgen dat het afval vast komt te zitten en niet verwijderd kan worden.
  • Gooi licht afval bovenin de container om het legen te bevorderen


Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem gerust contact met ons op via het ROVA-Klantcontactcentrum.