Waarom snoeien we bomen?

ROVA verzorgt in verschillende gemeenten het beheer van de buitenruimte. Zo zorgen we onder andere voor het maaien van velden en bermen en voor het onderhoud van de bomen. Deze bomen worden goed onderhouden en regelmatig gesnoeid. Ook in de periode dat de bomen in bloei of in blad staan. Dat leggen we graag verder uit.

Waarom snoeien we bomen?

Waarom snoeien we bomen?

Door de bomen te snoeien zorgen we voor verjonging van (een deel van) de bomen. Hiermee zorgen we ervoor dat de boom goed kan groeien. Dit draagt bij aan de kwaliteit, het vormbehoud en de levensduur van de bomen. Snoeien richt zich dus vooral op het behalen van het gewenste (eind)beeld. Daarnaast snoeien we om ongewenste takgroei en overgroei van bomen te voorkomen en te verwijderen, zodat inwoners en recreanten in de buurt van bomen hier geen hinder van ondervinden en veilig onder bomen door kunnen lopen. We werken bij het beheer van de buitenruimte uiteraard volgens de wetgeving rondom flora en fauna; de wet Natuurbescherming.

Wanneer snoeien we de bomen?

Veel bomen snoeien we vlak na de winterperiode. Dat doen we omdat dan de kans op schade aan de bomen door vorst het kleinst is. De boom zit dan niet vol in de groei, waardoor deze niet dood kan bloeden. En het is ook nog eens makkelijker, want door de kalere takken zie je beter wat je wel en niet weg wil halen. Maar ook in de periode erna snoeien we bomen. Er zit namelijk een diversiteit in de bomen qua leeftijd en soort.

Bij boomsoorten zoals de berk, esdoorn, haagbeuk komt de sapstroom al vroeg in het voorjaar op gang. Bij deze bomen is het daarom beter de bomen in de zomer en herfstmaanden te snoeien wanneer de bomen in blad staan. Om niet overal gelijktijdig te hoeven snoeien hebben we spreiding in de werkzaamheden over het jaar, over stad en soorten bomen aangebracht. Bij het snoeien houden we altijd rekening met de natuur. Zo snoeien we alleen de bomen waar geen vogels in broeden en snoeien maximaal 20 procent van de takken weg.

Jonge bomen

Jonge bomen hebben in de groeifase begeleiding nodig. Daarom worden zulke bomen regelmatig gesnoeid. Bij volwassen bomen is snoeien niet altijd noodzakelijk. Als er in zulke gevallen gesnoeid wordt, gebeurt dit om de bomen veilig te houden of om de doorrijhoogte (voor bijvoorbeeld vrachtwagens) te waarborgen. De snoei bij jonge bomen kan prima in de bladperiode gedaan worden. Sommige boomsoorten, zoals de eik en linde, maken rond de langste dag nog flink wat nieuwe takjes en bladeren aan. De jonge boom compenseert meteen dat bladmassa is weggesnoeid en ontwikkelt zich zo snel mogelijk tot een gezonde grote boom.

Oude bomen

Als bomen ouder worden is er soms meer snoei nodig, omdat er sprake kan zijn van ‘dood hout’. Dood hout kan bij wind uit de boom waaien en gevaarlijke situaties opleveren. Om dit te voorkomen worden onze bomen regelmatig onderhouden. Voorafgaand aan dit onderhoud vindt een regelmatige inspectie plaats. Daardoor weten we hoe vitaal de bomen zijn en welke maatregelen nodig zijn.


Snoeien voor gezonde bomen

ROVA verzorgt in verschillende gemeenten het beheer van de buitenruimte. Zo zorgen we onder andere voor het maaien van velden en bermen en voor het onderhoud van de bomen. Deze bomen worden goed onderhouden en regelmatig gesnoeid. Vaak gebeurt dit snoeien in de wintermaanden, maar ook in de periode dat de bomen in bloei of in blad staan. Dat leggen we graag verder uit.

Snoeien voor gezonde bomen - afbeelding 0
Snoeien voor gezonde bomen - afbeelding 1
Snoeien voor gezonde bomen - afbeelding 2
Snoeien voor gezonde bomen - afbeelding 3
Snoeien voor gezonde bomen - afbeelding 4
Snoeien voor gezonde bomen - afbeelding 5

ROVA zorgt in verschillende gemeente voor het onderhoud van de bomen. Tussen bomen zit een grote diversiteit qua leeftijd en soort. Het onderhoud verschilt per boom. Daarom snoeien we verspreid over het jaar.