Wat is de Japanse duizendknoop en wat doet ROVA ermee?

De Japanse duizendknoop is een invasieve exoot en is een probleem in veel landen in Europa. De plant komt helaas ook in het werkgebied van ROVA voor. De plant is niet giftig, maar vermeerdert zich gemakkelijk en beconcurreert andere plantensoorten die in Nederland thuishoren. De plant heeft daarmee een negatief effect op de biodiversiteit. Bovendien kan de plant door de enorme groeikracht van de wortelstokken grote schade veroorzaken aan bestratingen, wegen, riolering en funderingen van gebouwen. In opdracht van en in samenwerking met verschillende gemeenten (zoals Zwolle en Zwartewaterland) bestrijdt ROVA de plant.

Wat is de Japanse duizendknoop en wat doet ROVA ermee?

Proeven en aanpak in Zwolle

Om de plant te bestrijden is de gemeente Zwolle in samenwerking met ROVA in het najaar van 2019 begonnen met proeven om te onderzoek welke aanpak het beste werkt. Op twaalf locaties zijn verschillende bestrijdingsmethoden toegepast om te onderzoeken welke methode het beste werkt. Uit evaluatie blijkt dat de groeiplaats van Japanse duizendknoop bepalend is voor de te kiezen methode. Om op grote schaal de Japanse duizendknoop te bestrijden is voor Zwolle het handmatig rooien in combinatie met afgraven van de Japanse duizendknoop het meest effectief. Op sommige locaties, met bijvoorbeeld taluds, is elektrocutie beter om in te zetten. Bij deze methode wordt de plant onder stroom gezet tot wel 5000 volt, waardoor de plant wordt gekookt en kapot gaat. Op plekken waar bestrijding sneller gewenst is, wordt ingezet op het zeven van de grond of een combinatie van zeven en verhitten van de grond. Bekijk hieronder een filmpje over de aanpak in Zwolle.

Deze content wordt niet getoond omdat u cookies niet hebt geacepteerd

Proeven en aanpak in Zwartewaterland

Op drie proeflocaties in de gemeente Zwartewaterland wordt de Japanse duizendknoop met stroom behandeld. Ook in deze gemeente wordt met een ijzeren lans een elektrische lading van tussen de 3.000 en 5.000 volt door de stengel en de wortel gestuurd. Deze behandeling wordt drie tot vijf keer herhaald in een groeiseizoen. Door het regelmatig herhalen, ontstaat schade aan de wortelstokken. De proeflocaties zijn aan de Graaf Lodewijklaan en De Zegge in Zwartsluis en aan De Horst in Hasselt. De verwachting is dat na twee jaar geen Japanse duizendknoop meer op de proeflocaties aanwezig is.

ROVA blijft de locatie controleren en zal de eventueel opnieuw groeiende Japanse duizendknoop handmatig verwijderen. Ook op andere locaties waar de Japanse duizendknoop nog beperkt groeit, verwijdert ROVA de plant met de hand.


Wat kunt u zelf doen?

Heeft u Japanse duizendknoop in uw tuin? Dan kunt u de plant het beste met alle wortels verwijderen. Gooi daarna de plant met wortelresten bij het restafval. Doe de plant niet bij het gft-afval. Verspreiding kan ontstaan via compost dat van gft-afval gemaakt wordt.


Hoe herkent u de plant?

De Japanse duizendknoop is een vaste plant en kan tot wel 4 meter hoog worden. De plant is te herkennen aan zijn stengels, die een beetje lijken op die van bamboe. Ze zijn hol van binnen, bestaan uit compartimenten en zijn groen met roodachtige vlekjes. De plant heeft grote hartvormige bladeren en in augustus en september bloeit hij met crème-witte bloemen. Tegen de winter sterven de bovengrondse delen van de plant weer af, de ondergrondse wortelstokken overwinteren.

Voorbeeld van Japanse duizendknoopJapanse duizendknoop

Herkomst en historie

De Japanse duizendknoop is een zogenaamde invasieve exoot. De plant is afkomstig uit Oost-Azië en kwam vanuit Japan als tuinplant in Europa terecht. In Nederland is de Japanse duizendknoop voor het eerst in 1886 verwilderd aangetroffen. Pas na 1950 is de soort in Nederland op grote schaal gaan verwilderen. Het dumpen van tuinafval heeft waarschijnlijk in hoge mate bijgedragen aan de verspreiding van de plant.

De naam duizendknoop verwijst naar die vele knopen die de plant telt. De plant verspreidt zich via fragmenten van wortelstokken en stengels. Naast de Japanse duizendknoop komen in Nederland ook de Sachalinse en bastaardduizendknoop voor. De bastaardduizendknoop is een kruising van de Japanse en Sachalinse duizendknoop. De drie soorten worden ook wel aangeduid als Aziatische duizendknopen. Er is weinig verschil tussen de soorten met betrekking tot de bestrijding en de effectiviteit van bestrijdingsmethoden.