Grenzen verleggen

Jaarverslag 2015

Kerngegevens

Bewustwording = sleutel

ROVA kan niet in haar eentje de wereld schoon houden. Daar is de inzet van inwoners hard bij nodig. Daarom zetten wij in op voorlichting en educatie en zoeken wij de samenwerking met onze inwoners op.

Kerngegevens

Profiel

Corporate governance, personalia raad van commissarissen, personalia directie, personalia ondernemingsraad

Directie-
verslag

Raad van
commissarissen

Jaarrekening 2015

Overige gegevens

  • Jaarverslag
  • Voorwoord
  • Kerngegevens
  • Jaaroverzicht
  • Directieverslag
  • Bericht RvC
  • Profiel
  • Jaarrekening
  • Overige gegevens