Voorkom onveilige situaties: gooi accu’s en batterijen nooit bij het afval

Afgelopen jaar is in het ROVA-werkgebied diverse keren een onveilige situatie ontstaan doordat batterijen tussen het afval waren beland. De batterijen raakten beschadigd of maakten kortsluiting waardoor afval begon te smeulen en er branden in containers en inzamelvoertuigen ontstonden. ROVA vindt de veiligheid van inwoners én medewerkers het allerbelangrijkst, daarom vragen we uw hulp: lever accu’s en batterijen altijd in op de daarvoor bestemde inzamelpunten en doe ze nooit bij het afval.

Voorkom onveilige situaties: gooi accu’s en batterijen nooit bij het afval
Batterijen

Wat gebeurt er als batterijen of accu’s tussen het afval terecht komen?

Als batterijen of accu’s thuis worden afgedankt en in de container gedaan worden, dan komen ze vaak terecht bij droog afval, zoals het restafval, pmd of papier. Tijdens de inzameling wordt dit afval in het inzamelvoertuig geperst, zodat er meer afval in één wagen kan en de inzamelroutes efficiënter worden.

Wanneer batterijen of accu’s geperst worden, kan de celstructuur beschadigd raken. Hierdoor worden ze langere tijd extreem warm, met als gevolg dat het afval gaat smeulen, of in het ergste geval vlam vat.

Maar ook wanneer afval nog niet geperst is, bijvoorbeeld in een container thuis, vormen batterijen een risico. Wanneer de polen van batterijen tegen elkaar komen kunnen ze – zelfs als ze leeg zijn – kortsluiting veroorzaken. En ook dan is er brandgevaar.

Gevolgen van smeulend of brandend afval

Wanneer een inwoner of ROVA-medewerker merkt dat afval in een container of inzamelvoertuig smeult of brandt, moet direct actie ondernomen worden. Het afval moet zo snel mogelijk worden gestort om het te kunnen blussen. Soms gebeurt dit zelfs op straat. Hierdoor ontstaat veel overlast voor zowel onze medewerkers (dit kost heel veel tijd, waardoor achterstanden op de rest van de routes ontstaan) als voor inwoners (stankoverlast, rommel, wegafsluitingen, containers die niet geleegd worden).

Daarbij komt ook nog dat een hele wagen of container vol grondstoffen onbruikbaar wordt en schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. In het ergste geval ontstaat er een grote brand in de overslaghal, container of het inzamelvoertuig, met alle gevolgen van dien.

Welke batterijen zijn het probleem?

Tegenwoordig worden AA en AAA batterijen al vaak netjes ingeleverd op één van de ruim 25.000 inleverpunten in Nederland. Maar kleine knoopbatterijen komen we helaas nog wel met regelmaat tegen, ook omdat mensen er soms niet bij stilstaan dat een product ze bevat. We noemen een paar voorbeelden:

  • Een verjaardagskaart die muziek afspeelt bij openen
  • Losse fietslampjes
  • Kinderspeelgoed

Waar kunt u accu’s en batterijen kwijt?

Voor batterijen geldt in principe: waar u ze koopt kunt u ze ook weer kwijt. Daarnaast kunt u ze natuurlijk ook (gratis) wegbrengen bij het milieubrengstation van ROVA. Accu’s kunnen daar ook worden ingeleverd. Accu’s en batterijen vallen onder het klein chemisch afval (KCA).

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze publicatie? De medewerkers van het ROVA-klantcontactcentrum helpen u graag. Neem contact met ons op via (038) 427 37 77 of via www.rova.nl/contact.