ROVA is partner Deltaplan Biodiversiteit

ROVA is partner Deltaplan Biodiversiteit
Bloeiende berm

Sinds mei 2021 is ROVA toegetreden als partner van het Deltaplan Biodiversiteit. In de ROVA-strategie 2020-2025 is biodiversiteit een belangrijk ontwikkelthema waar hierdoor mede invulling aan wordt gegeven.


Logo Deltaplan Biodiversiteit

Aandacht voor de biodiversiteit

In Zwolle loopt een vijfjarige maaipilot op diverse locaties, waarbij het gefaseerd maaien intensief wordt gemonitord. ROVA inventariseert drie keer per jaar de aanwezige kruiden en bepaalt hiermee de Nectarindex van de locatie. Deze index geeft een goede indicatie over het beschikbare nectar voor insecten. Op alle locaties monitoren vrijwilligers van de Insectenwerkgroep Zwolle elke twee weken de aanwezige (wilde) bijen en vlinders. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de aanwezige soorten om in het maaibeheer verder rekening mee te houden.

Op het CROW-congres ’Innovaties in het beheer’ hebben gemeente Zwolle en ROVA de pilot gepresenteerd en veel geïnteresseerde reacties gekregen.

Naast deze pilot voert ROVA meer activiteiten uit om de biodiversiteit te bevorderen. Om het biotoop van de sleedoornpage in Zwolle te verbeteren, stelt ROVA een beheerplan op. Het gefaseerd verjongen van de sleedoorns, bevorderen van bloeiende kruiden en structuuropbouw van het struweel zijn hierin van groot belang.

In de gemeente Zwartewaterland is ROVA recent begonnen met een langjarige maaipilot om de biodiversiteit te vergroten. En op de dag van de Biodiversiteit (22 mei) heeft ROVA een podcast over biodiversiteit gedeeld. Deze podcast is speciaal voor iedereen die meer wil weten over het onderwerp biodiversiteit en wil weten waarom ROVA BBR-werkzaamheden op een bepaalde manier uitvoert.


Beluister de podcast

https://soundcloud.com/user-229261456/rova-podcast-beheer-buitenruimte-en-biodiversiteit