ROVA onderschrijft gezamenlijke aanpak voor beter te recyclen kunststofverpakkingen

Uit het recent verschenen onderzoeksrapport[1] van de Wageningen University Research (WUR) blijkt dat het aandeel goed recyclebare verpakkingen van consumentenproducten de afgelopen jaren nauwelijks is verbeterd. Van de kunststofverpakkingen die op de Nederlandse markt worden gebracht is 27% goed recyclebaar. Dat is in lijn met de resultaten uit een eerder onderzoek van de WUR uit 2017. Positief is te zien dat een groot deel (29% van alle verpakkingen) goed recyclebaar kan worden gemaakt door in het ontwerp ervan aanpassingen te maken (design-for-recycling). Opdrachtgever voor het onderzoek is branchevereniging NVRD. Zij gaat namens de aangesloten publieke afvalbedrijven in gesprek met het verpakkende bedrijfsleven om het belang te benadrukken van beter recyclebare verpakkingen. ROVA onderschrijft de conclusies van het onderzoek en steunt de aanpak van de NVRD.

ROVA onderschrijft gezamenlijke aanpak voor beter te recyclen kunststofverpakkingen
Jongen zet pmd-container aan de weg

ROVA kiest voor goede scheiding van alle grondstoffen

Samen werken in de keten voor meer circulariteitDe onderzoeksresultaten laten nog maar eens zien dat een gezamenlijke aanpak door de gehele verpakkingsketen nodig is om meer verpakkingen te kunnen recyclen. Om de recyclingdoelstelling van 55% in 2030 dichterbij te brengen, moeten beter recyclebare verpakkingen op de markt worden gebracht. De afgelopen jaren heeft de verpakkingsindustrie hiermee voorzichtig een begin gemaakt. 

ROVA werkt actief aan de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen

De recyclingketen van kunststofverpakkingen is relatief nieuw vergeleken met andere grondstoffen zoals papier en glas. Voor een goede scheiding van al deze grondstoffen uit restafval heeft ROVA gekozen voor bronscheiding. De scheidingsresultaten in de ROVA-gemeenten laten zien dat dit systeem werkt. Hierbij is ook de inzet van inwoners erg belangrijk. ROVA is samen met haar gemeenten en de inwoners al langer actief om de kwaliteit van de ingezamelde verpakkingen en andere grondstoffen waar nodig te verbeteren. Hiervoor is de aanpak #Terugwinnaars (www.terugwinnaars.nl) ontwikkeld. Deze aanpak begint met goede communicatie over het belang van afvalscheiding. Daarnaast voert ROVA gebiedsgerichte maatwerkacties uit, om dichtbij en samen met inwoners vervuiling van grondstoffen tegen te gaan. Voorlopers van ROVA voeren op inzameldagen controles uit. Waar nodig wordt gehandhaafd door gemeentelijke BOA’s. De resultaten laten zien dat deze aanpak zorgt voor een betere kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen.

Door in elke stap van de keten acties te ondernemen om verpakkingen beter te kunnen recyclen, komt de circulaire economie stap voor stap dichterbij. En dat is waar we bij ROVA voor gaan.

Lees hier het bericht van de NVRD

[1] Recyclebaarheid van Nederlandse kunststofverpakkingen – De status van 2021, Wageningen University Research, mei 2021